Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1520242822.43

  Fjármálalæsi
  FJÁR1FD04
  7
  fjármálalæsi
  Fjármálalæsi daglegs lífs
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur kynnist fjámálum einstaklinga ásamt réttindum og skyldum á vinnumarkaði. Fjallað verður um ráðstöfun tekna, ráðningasamninga og hvernig á að skipuleggja áætlun á ráðstöfunartekjum. Einnig verður farið yfir sparnað og lántöku ásamt vöxtum og verðtryggingu. Lögð verður áhersla á fjármálalæsi sem hagnýta fræðigrein sem nýtist öllum í námi og starfi. Eftir áfangann eiga nemendur að vera búnir að fá almenna þekkingu og skilning á eigin fjámálum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Launaútreikningi og réttindum og skyldum á vinnumarkaði
  • Greiðslukortum, gengi, veði, ábyrgð o.fl. sem tengist skuldbindingu í fjámálum
  • Sparnaði, lántöku, vöxtum og verðbótum
  • Hvaða útgjöld eru nauðsynleg og hvar má draga saman
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Reikna laun og lesa kjarasamninga, skrifa atvinnuumsókn og ferilská
  • Reikna vexti, framreikna lán og skuldir
  • Öðlast yfirsýn á útgjöld og tekjur
  • Byggja upp sparnað á einfaldan og hagkvæman hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Vitna í helstu réttindi og skyldur á vinnumarkaði
  • Taka þátt í daglegri fjármálaumræðu út frá faglegu sjónarmiði
  • Greina frá helstu lánakjörum og sparnaðarleiðum hér á landi og tengja við þróun í efnahagsmálum
  • Aflað sér frekari þekkingu um fjármál t.d. með því að geta nýtt sér internetið við öflum upplýsinga
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar á matinu eru skilaverkefni, mat kennara á vinnu nemenda og vinnubrögðum.