Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1520869482.32

  Smíða- og lagnateikningar
  LAGN3RS04(AV)
  3
  Lagnatækni
  rörakerfi, smíða- og lagnateikningar
  Samþykkt af skóla
  3
  4
  AV
  Í áfanganum kynnast nemendur því hvernig leggja á rörakerfi samkvæmt ísómetrískum teikningum. Jafnframt læra þeir að teikna og útfæra smíða- og lagnateikningar fyrir einstök verkefni. Þeir skulu þekkja efnisstaðla um rör, suðufittings, flangsa, bolta og pakkningarefni og geta á eigin spýtur valið smíðaefni til skilgreindra verka. Ennfremur þjálfast þeir í að skipuleggja vinnu sína m.t.t. krafna um gæði, öryggi og umhverfi.
  Að hafa lokið grunndeild málm- og véltæknigreina.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallaratriðum einlínu lagnateikninga
  • grundvallaratriðum samkvarða (ísómetrískra) teikninga
  • efnisstöðlum viðvíkjandi rörum og suðufittings
  • stöðlum um flangsa og bolta
  • helstu pakkningarefnum og notkunarsviði þeirra
  • tækjum og handverkfærum sem notuð eru við lagningu rörakerfa
  • áhrifum þenslu í rörakerfum og aðgerðum til að mæta henni
  • forsendum fyrir vali lagnaefnis og suðugerða
  • aðferðum við þrýstiprófanir á rörakerfum og öryggisráðstafanir við slíkar prófanir
  • helstu reglugerðum um röralagnir og þrýstihylki
  • mismunandi gerðum festinga og upphengja fyrir rör og tækjabúnað
  • mismunandi gerðum einangrunar á röralögnum, þrýstihylkjum og vélbúnaði
  • öryggismálum vegna flutninga og vinnu við uppsetningar á vél og tækjabúnaði
  • öryggis- og hlífðarbúnaði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna og útfæra smíða- og lagnateikningar fyrir einstök verkefni
  • leggja rörakerfi samkvæmt samkvarða (ísómetrískum) teikningum
  • leggja rörakerfi samkvæmt einlínumyndum
  • teikna einfaldar einlínu lagnateikningar og samkvarða (ísómetrískar) teikningar, málsetja þær, velja efni og leggja rörakerfi samkvæmt þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • áætla efnismagn eftir teikningu
  • sníða til rör og setja þau saman fyrir suðu
  • ganga frá flöngsum á röralögnum á fullnægjandi hátt
  • velja og smíða viðeigandi festingar, upphengjur og annan búnað sem þarf til að tryggja örugga uppsetningu lagna- og vélbúnaðar
  • þrýstiprófa einfalt lagnakerfi samkvæmt reglum Vinnueftirlits Ríkisins
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.