Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1521538589.34

  Akademísk enska
  ENSK3AE05
  55
  enska
  Almenn akademísk enska, bókmenntir, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á að auka enn akademískan og formlegan orðaforða sem undirbúning fyrir framhaldsnám á háskólastigi og atvinnulíf.
  Vandlegur lestur sérhæfðra texta ásamt viðeigandi orðaforða. Farið yfir helstu atriði akademiskrar ritunar. Hlustun á fyrirlestra og munnleg kynning verkefna í kennslustund.
  Alþjóðleg stöðupróf kynnt. Farið yfir enska hljóðkerfið. Eitt klassískt skáldverk lesið. Kennsla fer fram á ensku.
  ENSK2OR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • - almennum fagorðaforða á háskólastigi
   - orðstofnum, uppruna þeirra og myndun fagorða
   - helstu menningarsvæðum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða annað mál
   - alþjóðlegum matsprófum t.d. TOEFL
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • - skilja sér til gagns sérhæfða og fræðilega texta
   - greina megininntak texta, rökfærslu og draga ályktanir
   - orðmyndun
   - nýta sér fyrirlestra og umræður um fræðileg efni
   - tjá sig af öryggi um ýmis málefni
   - beita ritmálinu í mismunandi tilgangi t.d. með útdráttum, umritun, ritgerð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • - nýta sér fræðitexta og leggja gagnrýnið mat á hann
   - umrita og gera útdrátt úr fræðigreinum eða fyrirlestrum
   - geta flutt vel uppbyggða kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og brugðist við fyrirspurnum
   - rita texta með röksemdafærslu með og á móti og hún vegin og metin
  Fjölbreytt námsmat – lotupróf.