Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1521647496.5

  Tölfræði og líkindareikningur
  STÆR2TL05
  94
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Unnið er með töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim. Lögð er áhersla á að nemendur geti á gagnrýninn hátt metið og túlkað tölfræðilegar upplýsingar. Fjallað er um dreifingu og stærðir sem einkenna gagnasöfn. Tekin eru fyrir helstu hugtök varðandi talningu, líkindi og líkindadreifingu. Kynnt verður hugtakið fylgni og unnið með fylgnireikninga.
  STÆR2AR05 eða STÆR2RU05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tölfræðilegum gögnum
  • líkindafræði og líkindadreifingu
  • hugtökunum úrtaki og þýði
  • öryggisbili þýðis
  • fylgni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nemandi geti af öryggi:
  • unnið úr tölfræðilegum gögnum á skipulegan hátt
  • túlkað og metið tölfræðilegar upplýsingar á gagnrýninn hátt
  • notað einföld líkindi til að segja fyrir um atburði, meta áhættu, velja og taka ákvarðanir
  • fundið öryggisbil fyrir meðaltal þýðis
  • fundið fylgnistuðul milli tveggja breyta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilið merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og unnið með þau
  • sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
  • greint og hagnýtt upplýsingar á öðru stærðfræðiþrepi, í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða í töflum
  • áttað sig á hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara megi vænta og geta spurt slíkra spurninga
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku í sértækum verkefnum
  Vinnusemi nemenda, skilaverkefnum, skyndiprófum, vinnubók, sem byggir á söfnun verkefna , umfjöllun og mati á tölfræðilegum upplýsingum og lokaprófi.