Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1522080955.84

  Stærðfræði daglegs lífs
  STÆR1DL05
  97
  stærðfræði
  Peningar, tímahugtök, verðgildi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem grunnþátturinn heilbrigði og velferð verður hafður að leiðarljósi. Áhersla verður á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði, en einnig verður samspil einstaklings, aðstæðna og umhverfis skoðað og rætt. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hvar og hvenær stærðfræði kemur við sögu í daglegu lífi
  • Gildi peninga
  • Fjölbreytileika verslana
  • Verðgildi hinna ýmsu hluta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér stærðfræðikunnáttu sína í daglegu lífi
  • Kanna hvað hlutir kosta í verslunum og á neti
  • Fylgja dagsskipulagi
  • Fylgja tímaáætlun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Taka þátt í stærðfræðilegum athöfnum daglegs lífs
  • Átta sig á tíma- og dagsetningum
  • Nýta stærðfræðikunnáttu sína þegar hann verslar
  • Nýta sér viðeigandi stuðningstæki þegar það á við, s.s. reiknivél í símum
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. Áfanginn er valáfangi á starfsbraut.