Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1523105411.48

  Íslenska 3 - sérnámsbraut
  ÍSLS1LR02
  3
  íslenska á starfsbraut
  Lestur og ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum er lögð áhersla á að efla málfræðigrunn nemenda ásamt almennum lestri og lesskilningi. Unnið er að því að nemendur auki orðaforða sinn og málskilning og treysti kunnáttu sína á öllum sviðum lestrar, lesi fjölbreytta texta, bókmenntatexta á auðlesnu máli, ýmsa texta sem birtast í dagblöðum, tímaritum og á netinu. Nemendur fá einnig þjálfun í hlustun og ritun.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu grunnatriðum málfræðinnar
  • mikilvægi lestrar og bókmennta
  • mikilvægi hlustunar
  • ritun mismunandi texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðferð máls með auknum orðaforða og málskilningi
  • að lesa mismunandi texta sér til gagns
  • hlustun og úrvinnslu hennar
  • ritun mismunandi texta við sitt hæfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einföld málfræðiatriði ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  • lesa bókmenntaverk og ýmsa aðra texta s.s. fréttir í dagblöðum og á neti ...sem er metið með... skriflegum og munnlegum verkefnum
  • hlusta á upplestur og ná inntakinu ...sem er metið með... hlustunarverkefnum
  • rita einfalda texta, sögur og ljóð ...sem er metið með... skriflegum verkefnum
  Námsmat er fjölbreytt og byggir m.a. á leiðsagnarmati, virkni í kennslustundum og ástundun.