Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1523120744.84

  Lífsleikni 5 á starfsbraut
  LÍFS1ÍL02
  73
  lífsleikni
  Mannréttindi, lýðræði
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Í áfanganum er áhersla á lýðræði og mannréttindi og aðstæður og umhverfi ungs fólks skoðað í fjölbreyttu samhengi. Nemendur eru hvattir til að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðileg álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgaranna til þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif á það. Gert er ráð fyrir því að nemendur læri um lýðræði í lýðræði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Hugtökunum lýðræði og mannréttindi.
  • Mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi.
  • Að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika.
  • Að í lýðræðisríki þurfa borgarnir að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi.
  • Fjölbreytileika.
  • Eigin tilfinningum og skoðunum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nýta sér gagnrýna hugsun.
  • Virða skoðanir annarra.
  • Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum.
  • Taka þátt í umræðum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu lýðræði.
  • Skilja þá hugsun sem felst í hugtakinu mannréttindi.
  • Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni.
  • Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna.
  • Láta skoðanir sínar í ljós
  • Taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt.
  Námsmat er fjölbreytt og byggir m.a. á leiðsagnarmati, virkni í kennslustundum og ástundun.