Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1523353941.75

  Sálfræði
  SÁLF2AA05
  24
  sálfræði
  almenn sálfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er sálfræðin kynnt sem fræðigrein, upphaf hennar, eðli, saga, þróun, tengsl við aðrar fræðigreinar, helstu stefnur og grunnhugtök. Fjallað er um starfssvið sálfræðinga og helstu undirgreinar. Fjallað er almennt um mannlegt eðli, um sjálfsmynd og um samspil hugsunar, athafna og tilfinninga. Sérstaklega er fjallað um námssálarfræði bæði á fræðilegan og hagnýtan hátt og nemendur læra um mismunandi tegundir náms, minnisaðferðir og námsörðugleika. Nemendur kynnast rannsóknaraðferðum sálfræðinnar bæði bóklega og verklega.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kynnast helstu stefnum sálfræðinnar og helstu undirgreinum
  • starfssviðum sálfræðinga og hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi og í meðferð
  • helstu rannsóknaraðferðum sálfræðinnar
  • helstu kenningum um nám og minni
  • helstu kenningum sjálfsmyndar og hvernig hún mótast
  • leiðum sálfræði til að skýra hugsun, hegðun og tilfinningar einstaklinga
  • hagnýtu gildi sálfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina
  • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar á skilmerkilegan hátt
  • skoða eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar
  • tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis
  • gera sér grein fyrir samspili hugsunar, tilfinninga og hegðunar
  • geta með einföldum hætti yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd
  • tjá sig skipulega um einstaka efnisþætti á gagnrýnin hátt
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér
  • geta gert einfalda rannsókn, skilið niðurstöður og sett skilmerkilega fram
  Námsmat byggist á áfangamarkmiðum. Þess skal gætt að námsmat taki til allra þátta námsins og meti þekkingu nemandans, skilning og færni auk framfara, vinnulags og hugkvæmni. Lokamat er í formi lokaprófs, lokaverkefnis eða símats.