Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1523372198.7

  Líffæra- og lífeðlisfræði
  LÍOL2IL05
  11
  líffæra og lífeðlisfræði
  innri líffæri
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum verður farið yfir helstu grunndvallaratriði í líffæra- og lífeðlisfræði. Farið verður yfir eftirfarandi líkamskerfi: Hringrásarkerfið (samsetning blóðsins, uppbygging og starfsemi hjartans og hringrásir blóðs og vessa) Öndunarkerfið (bygging og hlutverk öndunarfæranna, stjórn öndunar og loftskipti í lungum og vefjum) Meltingarkerfið (bygging og hlutverk meltingarfæranna og melting orkuefnanna) Þvagfærakerfið (bygging og hlutverk þvagfæranna, ferill þvagmyndunar og stilling þvagmagns) Æxlunarkerfið (bygging og hlutverk æxlunarfæranna, samsetning sæðis og þroskaferill eggfrumu)
  Inngangur að náttúruvísindum
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingu, starfsemi og hlutverkum hringrásar-, vessa-, meltingar-, öndunar-, þvagfæra- og æxlunarkerfis
  • eðliseinkennum blóðs og hlutverki þess í líkamanum
  • megingerðum blóðfrumna, einkennum þeirra, hlutverki og myndunarstað
  • byggingu hjartans og eðli hjartsláttar
  • þeim þáttum sem ákvarða og stjórna blóðþrýstingi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rekja blóðstreymið um hjartað
  • fylgja eftir flæði vessa um kerfið
  • rekja leið innönundarloftsins og lýsa stjórn öndunar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra leiðir blóðs um líkamann
  • útskýra ferli inn- og útöndunar
  • útskýra frjóvgun og fyrstu daga fósturþroskans
  Námsmat byggist á áfangamarkmiðum. Þess skal gætt að námsmat taki til allra þátta námsins og meti þekkingu nemandans, skilning og færni auk framfara, vinnulags og hugkvæmni. Lokamat er í formi lokaprófs, lokaverkefnis eða símats.