Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1524049488.97

  Stýritækni 1
  STÝT1GA04(AR)
  3
  Stýritækni
  Stýritækni
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  AR
  Í þessum áfanga er fjallað um grunnvirkni og notkun rofa og segulliða, rofa- og snertitækni kynnt. Fjallað er um virkni og notkun segulliða í stýrirásum og kraftrásum og tímaliða í stýrirásum. Farið er í undirstöðuatriði við gerð á einlínu- og fjöllínumyndum svo og tákn og staðla sem notaðir eru við gerð teikninga fyrir segulliðastýringar. Notkun á raðtengjum og merkjakerfi teikninga ásamt gerð tengilista og verkleg verkefni því tengd. Notkun yfirálagsvarna, mótor varrofa, öryggisrofa og varnarbúnaðar sem notaður er í kraftrásum. Þriggja fasa netkerfi kynnt, farið í grunnatriði þriggja fasa skammhlaups mótora og álags flokkar AC kynntir. Kynntar verði straum-, spennu- og ohmskar mælingar þannig að þær nýtist við bilanaleit. Áfanginn skal vera verkefnastýrður með verklegum verkefnum. Mikilvægt er að nemendur kynnist tölvuforriti til teikninga á rásum segulliða. Áhersla er lögð á verkefnavinnu og verklegar æfingar þar sem nemendur brjóta verkefni til mergjar, tengja, prófa og mæla og taka saman niðurstöður. Einnig er lögð áhersla á að nemendur nýti sér mælitæki til að finna tengivillur og bilanir.
  TNTÆ1GA04AR
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • stýrirofa og segulrofa.
  • virkni og uppbyggingu segulrofa.
  • merkingu og notkun teiknitákna.
  • virkni og gerð tímaliða, seinn inn og seinn út.
  • mikilvægi varnarbúnaðar og yfirálagsvarna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa einfaldar einlínu- og fjöllínuteikningar.
  • hanna og teikna minni segulrofastýringar.
  • merkja rásir með viðeigandi merkjakerfi.
  • setja upp og tengja einfaldar rásir.
  • gera spennu- og viðnámsmælingar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • teikna og tengja einfaldar stýrirásir.
  • bilanagreina einfaldar stýrirásir eftir teikningu.
  • nota mælitæki til bilanagreiningar.
  • merkja stýrirásir með merkjakerfi.
  Áfanginn byggir á verkefnastýrðu námi. Í símati séu lágmark 5 matsþættir. Lágmarkslokaeinkunn er 5.