Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1525254490.77

  Verkleg matreiðsla, kaldur matur
  VMKA3IB08
  2
  Verkleg matreiðsla, kalda eldhús
  VMKA
  Samþykkt af skóla
  3
  8
  Í áfanganum er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemanda. Nemandi vinnur jafnframt með nýjar útfærslur við úrvinnslu hráefnis og leitar eftir nýrri nálgun á hefðbundnum aðferðum. Hann vinnur verkefni er lúta að framsetningu og hönnun kaldra rétta. Verkefnin fela í sér framkvæmd, tímaáætlanir og uppskriftir. Verkefni eru lögð fyrir í FFMF4IB05
  Nemandi þarf að hafa lokið áfanganum VMAT2IB12 og að vera á námssamningi í matreiðlsu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sígildum köldum réttum
  • grugghreinsun og hlaupgerð
  • ólíkri framsettningu rétta
  • réttum verkferlum kaldra rétta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • hanna og setja fram kalda rétti á matarfötum
  • hanna og setja upp köld hlaðborð
  • hanna og gera kalda smárétti
  • útbúa matseðla og matreiða þá fyrir mismunandi markhópa
  • vinna með öðrum að úrlausnum verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita almennum og sérhæfðum aðferðum við úrlausnir verkefna
  • tileinka sér nýjungar og nýjar útfærslur við úrvinnslu hráefnis
  • geta unnið heildstætt að verkefnum í matreiðslu eftir viðurkenndum matreiðsluaðferðum
  • þróa eigin hugmyndir í matargerð.
  • beita faglegu innsæi og kunnáttu til að meta fyrirfram niðurstöður verkefna.
  • velja hráefni með hliðsjón af umhverfissjónarmiðum og verðmætasköpun.
  • sýna fram á faglega víðsýni, sköpunarmátt og frumkvæði.