Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1526046855.94

  Raflagnastaðall
  RASV3ST05(AV)
  2
  Raflagnastaðall
  staðlar, tæknilegir tengiskilmálar og reglugerðir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Nemendur kynnist stöðlum og reglugerðum um raforkuvirki. Viti hvernig ákvæðum reglugerða er framfylgt og þekki öryggisreglur. Þekki helstu tengimáta kerfa, álagsvarnir, lekastraumsvarnir og frágang jarðbindinga. Nemendur þekki ÍST 200-2006 og geti nýtt hann til að sækja sér upplýsingar um reglur og frágang.
  RAMV3RM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • slysahættu í vinnuumhverfi rafiðnaðarmanna og helstu öryggisráðstöfunum gegn henni
  • raforkukerfi og rafbúnaði í íslenskum skipum
  • almennum kröfum í byggingarreglugerð til raflagna og rafbúnaðar í mannvirkjum
  • magni, gerð og staðsetningu á rafbúnaði í raflögnum fyrir íbúðarhúsnæði
  • tengingum neysluveitna við lágspennudreifikerfi rafveitna
  • fyrirkomulagi og frágangi á mælitækjum fyrir raforkunotkun
  • reglugerð um rafmagnsöryggismál
  • grundvallarreglum um raflagnir bygginga
  • skilgreiningum íðorða um öryggi raflagna
  • mismunandi gerðum dreifikerfa og almennum eiginleikum raflagna í byggingum
  • helstu varnaraðgerðum gegn raflosti, hitaáraun, yfirstraum og spennutruflun
  • vali og uppsetningu á raflögnum og búnaði þeirra
  • sannprófun á öryggi raflagna í byggingum
  • sérákvæðum vegna staðsetningar virkja
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita sér upplýsinga í staðli
  • velja búnað fyrir neysluveitur
  • teikna og leggja upp almenna lögn fyrir heimili og smærri fyrirtæki
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • ráðleggja um efni og búnað skv. staðli
  • tengja rafmagnstöflu skv. staðli
  • leggja rafmagn við mismunandi aðstæður skv. staðli
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.