Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1527185269.15

  Erfðafræði
  LÍFF3EF05
  None
  líffræði
  erfðafræði
  for inspection
  3
  5
  Í áfanganum, sem er valáfanga í erfðafræði fyrir náttúruvísindabraut, er gerð grein fyrir sögu erfðafræðinnar ásamt grunnþáttum frumu-, sameinda- og stofnerfðafræði. Fjallað verður um Mendelskar og fjölgena erfðir og aðferðir við rannsókn erfðasjúkdóma. Leitast verður við að kynna nýjustu niðurstöður slíkra rannsókna ásamt aðferðafræði og nýtingu erfða- og líftækni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu og þróun erfðafræðinnar, tækni- og siðferðilega
  • kenningum Mendels og grunnatriðum erfðafræðinnar t.d. með erfðum mismunandi eingena einkenna í fjölskyldum
  • ferli frumuskiptinga, bæði mítósu og meiósu
  • byggingu og starfsemi erfðaefnis (DNA, RNA, gen og litningar)
  • helstu gerðum stökkbreytinga sem verða í erfðaefninu
  • grundvallaratriðum í erfðatækni og líftækni
  • erfðaefni örvera ásamt mismunandi næringarþáttum þeirra og lífsferlum
  • eðli og virkni príona
  • tengslagreiningu og fylgnigreiningu við leit að meingenum og erfðafræðilegri orsök sjúkdóma
  • fjölbreytileika lífvera og þróun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum erfðafræðinnar á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
  • rekja einfaldar og flóknar erfðir í fjölskyldum
  • tengja saman basaröð í DNA við basaröð í RNA og RNA röð við amínósýruröð próteina
  • gera greinarmun á helstu aðferðum við meingenaleit
  • lesa erfðafræðilegar upplýsingar úr máli og myndum frá mismunandi heimildum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í umræðu um erfðafræðileg málefni daglegs lífs á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • geta tekið rökstudda og gagnrýna afstöðu til erfðarannsókna, erfðatækni, líftækni og annarra erfðafræðilegra málefna
  • finna þekkingu um erfðafræði í ritrýndum heimildum og tengja hana við samfélagslega þætti og umhverfismál
  • geta tekið þátt í umræðu á siðferðislegum álitamálum varðandi söfnun og notkun erfðaefnisupplýsinga
  • geta afla sér enn víðtækari þekkingar á sviði erfðafræðinnar
  Áfanginn byggir á fjölda fjölbreyttra verkefna sem unnin eru í leiðsagnarnámi, tímaverkefi (ýmis styttri verkefni), verklegar æfingar og hlutapróf. Lögð er sérstök áhersla á sköpun í aðal hópverkefni áfangans