Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1527767933.23

  Heimildaritun
  ÍSLE3HE05
  68
  íslenska
  Heimildaritun, aðferðafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þjálfist í vinnubrögðum sem tengjast heimildavinnu. Nemendur vinna heimildaverkefni sem tengist áhugasviði og námi þeirra í skólanum.
  Ritun: Vinna fjölbreytt og krefjandi ritunarverkefni.
  Lestur: Lesa margs konar greinar og bækur sem nýtast við heimildavinnuna ásamt ýmsum sýnidæmum.
  Málnotkun: Tileinka sér málfar sem hæfir efninu.
  Framsögn: Taka þátt í umræðum í tímum, kynna og verja lokaverkefni.
  Tveir skylduáfangar á 2.þrepi (10 einingar).
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum sem tengjast heimildavinnu, s.s. beinni og óbeinni tilvitnun, tilvísun og heimildaskrá
  • muninum á talmáli og ritmáli
  • hvaða málsnið hæfir mismunandi efni og aðstæðum
  • a.m.k. einum viðurkenndum skráningarstaðli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu heimilda
  • velja stílbrögð sem hæfa efninu
  • velja og nýta á gagnrýninn hátt þær upplýsingar sem skipta máli í heimildaritun
  • vega og meta áreiðanleika heimilda
  • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti eigið efni
  • meta mismunandi sjónarmið og taka sjálfstæða, rökstudda afstöðu
  • draga sjálfstæðar ályktanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta
  • velja viðeigandi ritstíl eftir viðtakendum og aðstæðum
  • tjá rökstudda afstöðu, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum
  • draga saman aðalatriði úr heimildum þannig að rétt sé með farið í hvívetna
  • beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • forðast ritstuld
  • beita viðurkenndri heimildaskráningu skv. fyrirfram ákveðnum staðli
  Fjölbreytt námsmat sem byggir á prófum og verkefnum.