Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1527776199.02

  Orðspor - grunnþættir ritunar og málfars
  ÍSLE2OS05
  46
  íslenska
  Orðspor
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er unnið með tungumálið á fjölbreyttan hátt og áhersla lögð á skapandi og hagnýt skrif, málfar og aukinn orðaforða. Nemendur kynna sér margs konar málsnið og fjölbreytta nytjatexta. Ýmis verkefni eru unnin, munnleg og skrifleg.
  Lágmark B á grunnskólaprófi eða hafa lokið 1. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • málfræðihugtökum og hugtökum sem nýtast í tal- og ritmáli
  • orðaforða sem nægir til að skilja íslenskt nútímamál í ræðu og riti
  • uppbyggingu ritunar
  • mismunandi tegundum fræði- og nytjatexta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun og koma skoðun sinni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • nýta hjálpargögn á markvissan hátt við frágang ritsmíða
  • nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til að efla eigin málfærni
  • flytja mál sitt af nokkru öryggi
  • lesa sér til gagns og gamans bókmenntaverk jafnt sem nytjatexta og fjalla um inntak þeirra
  • geta fært rök fyrir máli sínu í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna að skapandi verkefnum í sambandi við námsefnið
  • styrkja eigin málfærni
  • beita skýru, lýtalausu máli í ræðu og riti
  • taka þátt í málefnalegum umræðum
  • tjá afstöðu og efasemdir um efnið sem unnið er með og komast að niðurstöðu
  • hafa vald á áhrifaríkri málnotkun, svo sem með stílbrögðum
  • hafa á valdi sínu fjölbreytt málsnið
  • hafa vald á ólíkum gerðum ritsmíða
  Fjölbreytt námsmat þar sem byggt er á prófum og verkefnum bæði munnlegum og skriflegum.