Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1528209933.14

  Pylsugerð
  KJÖF4PG03
  1
  fagfræði kjötiðnaðar
  hrápylsur, pylsugerð, reyking
  Samþykkt af skóla
  4
  3
  Áfanginn inniheldur alla þekkingu og skipulag á vinnu í kjötiðnaðarfyrirtækju, kjötborðum og öðrum stöðum þar sem unnið er með kjötvörur til manneldis. Nemendur læra sjálfstæði í vinnubrögðum kjötiðnaðarmanna við úrlausn verkefna. Í áfanganum er farið yfir stjórnun áhættuþátta í kjötvinnslum, mannaforráð og leiðbeiningar til starfsmanna um rétt og vönduð vinnubrögð í kjötiðnaði. Í áfanganum eru skipulögð innkaup fyrir ákveðin verkefni og þeim fylgt eftir frá mótttöku til fullunninnar vöru með sérstakri áherslu á framlegð, merkingu og hollustu vörunnar. Nemendur læra grunnþætti vínfræðinnar er snýr að léttu víni og bjórgerð og með ferð víns við vinnslu hráefnis. Nemendur gera greinargóða lýsingu á þrifáætlunum skv. gæðakörfum HACCP.
  Námssamningur í kjötiðn og KJÖF1VÖ08
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öllum störfum í kjötiðnaði
  • skipulagi og vönduðum vinnubrögðum við uppröðun og sölu úr kjötborði
  • manneldismarkmiðum og heilnæmi á vörum sem unnar eru í kjötvinnslum
  • skildu sinni til leiðbeiningar til þeirra er starfa með honum í vinnslurýmum
  • mikilvægi góðrar stjórnunar á samstarfsfólki með tilliti til áhættuþátta í starfinu
  • innkaupum, frágangi og vinnslu hráefnis með hollustu, réttum merkingum og framlegð að leiðarljósi
  • notkun víns við vinnslu hráefnis í kjötiðnaði
  • mikilvægi réttar uppsettningar á þrifplönum fyrir vinnslurými skv. kröfum HACCP.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • sinna öllum störfum er tengjast kjötiðnaði
  • skipuleggja uppröðun á unninni og óunninni kjötvöru og fiski í kjötborð
  • vinnslu vöru með hollustu sem og manneldismarkmið sem viðmið
  • leiðbeina öðrum starfmönnum er starfa í kjötvinnslum
  • vita um áhættu þætti í starfi sínu og miðla til samstarfsfólks
  • stjórna innkaupum á hráefni með tillti til réttrar framleiðslu vara úr viðkomandi hráefni
  • útbúa hollar afurðir úr hráefni kjötvinnslunnar og réttar merkingar
  • gæta þess að vín sé notað með réttum hætti við framleiðslu mismunandi kjötafurða
  • setja upp gátlista fyrir þrif á vinnslurýmum skv. HACCP
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér sértæka þekkingu við öll störf í kjötiðnaði
  • annast skipulag á uppröðun í kjötborð með framlegð að leiðarljósi
  • gera innihaldslýsingu og útreikning á næringargildi vöru út frá manneldissjónarmiðum
  • varast áhættu í starfi sínu og miðla þeirri þekkingu til samstarfsmanna
  • stýra innkaupum og ákvarða viðeigandi vinnslu- geymsluaðferðir
  • setja fram og stjórna áætlunum um afurðir út frá hollustu og með nákvæmum innihaldslýsingum
  • til að nota vín sem krydd, til marineringar o.fl við vinnslu á hráefni
  • vinna og sjá til þess að unnið sé að þrifum skv. gæðakerfi HACCP