Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1528271585.03

  Kjötskurður
  KJÖT2KM20
  3
  kjötiðnaður
  arðsemisútreikningur, kjötskurður, meyrnun
  Samþykkt af skóla
  2
  20
  Lýsing Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur þekki gróf – og fínhlutunaraðferðir á skrokkum sláturdýra, ásamt nýtingarmöguleikum og sýrustigsmælingu. Farið er í arðsemisútreikninga og meyrnunarferli sem og meðferð kjöts frá móttöku til fullunninnar vöru. Nemendur eru einnig þjálfaðir í marineringu. Sömuleiðis tileinka þeir sér þekkingu á lögum og reglugerðum. Nemendur nýta sér sértæka þekkingu sína á, vali á hráefni og arðsemi til framleiða söluafurð úr kjöti með heilnæmi og hollustu í huga. Nemendum leiðbeint með grunnaðferðir farsgerðar. Nemendur fræðast um grunnuppröðun í kjötborði og aðstoða viðskiptavini við val á vörum. Nemendur annast þrif skv. HACCP.
  Námssamningur í kjötiðn
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kunna skil á móttöku á kjöti og sýrustigsmælingum.
  • bera saman mismunandi hlutun á skrokkum með tilliti til áframhaldandi vinnslu
  • kunna skil á vöðvaheitum og grunnaðferðum farsgerðar
  • mikilvægi á heilnæmi og hollustu þeirrar vöru sem framleidd er
  • bera saman mismunandi verkferla
  • grunnuppröðun í kjötborðum
  • réttri umgegni og þrifum skv. Gæðastöðum HACCP
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka á móti allri vöru sem unnin er í kjötvinnslum
  • setja fram á söluvænlegan hátt afurðir úr kjöti, fiðurfé, villibráð og fiski í kjötborð verslana.
  • greina frá mismunandi aðferðum við meyrnun á kjöti.
  • vinna samkvæmt lögum og reglugerðum er lúta að matvælaframleiðslu.
  • fínvinna vöðva til áframhaldandi vinnslu
  • leiðbeina viðskiptavinum um val og meðferð á kjötvörum úr kjötborði.
  • vinna við grunnþætti farsgerðar út frá heilnæmi og óþoli einstaklinga og hollustu
  • ganga frá vinnslurýmum skv. HACCP
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • annast vörumóttöku á öllu hráefni og getur rökstutt ábendingar um vörugalla
  • bera saman mismunandi hráefni til bindifarsgerðar og sýna fram á mikilvægi þess að rétt hráefni sé notað
  • raðað upp vörum í kjötborði út frá viðurkenndum grunnaðferðum
  • vinna kjötafurðir út frá þörfum óþols- og ofnæmissjúklinga og með hollustu að leiðarljósi
  • nýta sértæka þekkingu sína til að setja upp verkferla við kjötskurð
  • bera saman mismunandi hlutunaraðferðir og nýtingarmöguleika út frá arðsemi
  • nýta sér þekkingu og færni til hluta niður kjöt með hliðsjón af mismunandi nýtingarmögueikum og efnasamsetningu kjöts
  • vinna skv. gæðarkerfi HACCP