Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529398122.83

  Akademískur orðaforði
  ENSK3AO05(MA)
  59
  enska
  Akademískur orðaforði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Þessi áfangi er valáfangi á náttúrufræði- og raugreinabrautum. Í áfanganum er lögð áhersla á lestur vísindatengdra greina og orðaforði aukinn markvisst. Sérstök áhersla er lögð á akademískan orðaforða sem tengist vísindum og tækni með fjölbreyttum orðaforðaæfingum, munnlegum verkefnum og ritunarverkefnum. Nemendur fá þjálfun í orðmyndun og uppruni orða er skoðaður.
  ENSK3NV04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
  • þverfaglegum orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og/eða starfi
  • mismunandi málsniðum og geta beitt formlegu máli á lipran hátt t.d. í skýrslum og ritgerðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða eða uppbyggingu
  • lesa margskonar gerðir texta, ekki síst fræðitexta, og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er
  • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum
  • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
  • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir og texta á gagnrýninn hátt
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, geta dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum
  • lýsa skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel
  • kynna mál sitt á skipulagðan hátt bæði í riti og ræðu og færa rök fyrir máli sínu
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.