Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529406959.98

  Berlínarferð
  ÞÝSK2BE05(MA)
  21
  þýska
  berlínaráfangi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  MA
  Í áfanganum kynna nemendur sér sögu og menningu Berlínarborgar, áhugaverða staði og daglegt líf íbúa og undirbúa þannig með aðstoð kennara ferðalag til Berlínar. Nemendur vinna ýmis verkefni fyrir ferðina, í ferðinni og eftir að heim er komið. Þeir undirbúa langa helgi í Berlín með því að setja sig inn í sögu borgarinnar, samgöngur, áhugaverða staði og annað sem vert er að skoða eða gera og kynna það fyrir hópnum. Sameiginlega verður síðan ákveðið hvað á að skoða í Berlín og dagskrá ferðarinnar búin til. Einnig æfa nemendur sig í hagnýtu talmáli sem felst að mestu í upprifjun á orðaforða og málnotkun með áherslu á dagleg samskipti.
  ÞÝSK1CC05/ÞÝSK1CC04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mannlífi, menningu og siðum í þýskumælandi löndum
  • samskiptavenjum og mismunandi notkun málsins eftir aðstæðum
  • menningu og sögu svæðisins
  • aðferðum, tækjum og tólum til að búa til árangursríkt kynningarefni
  • mikilvægi góðrar tungumálakunnáttu, jafnt í íslensku sem erlendum málum, og færni til að beita henni við munnlega og skriflega kynningu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni
  • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • afla sér hagnýtra upplýsinga
  • skrifa frásagnir um ýmis efni
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur og smáforrit
  • greina skilmerkilega frá því sem fyrir augu ber í kynnisferðum
  • útbúa kynningarefni á mismunandi formi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál og bregðast rétt við
  • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér
  • tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu
  • lesa og túlka upplýsingar til að bjarga sér í þýskumælandi landi
  • beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og leysa úr málum sem upp geta komið
  • tileinka sér efni mismunandi texta og geta dregið ályktanir um efni þeirra
  • leysa úr viðfangsefnum, einn eða í samstarfi við aðra
  • meta eigið vinnuframlag og framfarir
  • sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.