Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529588319.58

  Bókhald og skjalavarsla
  MEIS4BS05(AV)
  None
  Meistaranám
  Bókhald, Skjalavarsla
  for inspection
  4
  5
  AV
  Fjallað er um grundvallaratriði tvíhliða bókhalds. Nemandanum er gerð grein fyrir hlutverki bókarans og tilgangi bókhaldsins. Algengustu reikningar eru kenndir fyrst og flokkun þeirra í eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Farið í dagbókarfærslur, prófjöfnuð, opnun og lokun höfuðbókar, tengsl hennar við dagbók og gerð efnahags- og rekstrarreiknings. FOB og CIF skilmálar útskýrðir og munurinn á eðli sölu- og innkaupakostnaðar. Farið yfir reglur um virðisaukaskatt og hvernig þeim er beitt í bókfærslunni. Unnið með uppgjör virðisaukaskatts og uppgjörsfærslur, launaútreikninga og launatengd gjöld. Kynnt er tölvubókhald, bókhaldslyklar, fylgiskjöl og varðveisla þeirra og annara bókhaldsgagna. Farið í afstemmingar og leiðréttingafærslur og lögð áhersla á að nemandinn geti gert grein fyrir ofantölum þáttum og greint bókhaldslegar upplýsingar. Fjallað er um uppsetningu ársreikninga og helstu kennitölur. Hvernig lesa á úr ársreikningum til að geta metið stöðu fyrirtækja út frá honum. Lögð áhersla á að nemandinn læri hvar hann getur leitað sér þekkingar um bókhaldstengd málefni og ráðgjöf. Mikil áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð nemanda og góðan frágang.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum bókfærslu og bókhaldsjöfnunni.
  • helstu lögum um bókhald.
  • sambandi dagbókar, höfuðbókar, reikningsjafnaðar og efnahags- og rekstrarreiknings.
  • þekki flokkun, merkingu og varðveislu fylgiskjala.
  • tölvubókhaldi og reglum þar að lútandi.
  • mikilvægi afstemminga við uppgjör.
  • ársreikningum og helstu kennitölum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa dagbókarfærslur og stilla upp prófjöfnuði.
  • setja upp reikningsjöfnuð, efnahags- og rekstrarreikning.
  • gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil með athugasemdum.
  • gera upp virðisaukaskatt og útbúið virðisaukaskattskýrslur.
  • skrá, bóka og bakfæra fylgiskjöl.
  • útbúa launaseðla og skilagreinar launatengdra gjalda.
  • lesa úr ársreikningum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta niðurstöður dagbókar og reikningsjafnaðar til að leggja mat á rekstur fyrirtækisins.
  • geti greint upplýsingar úr bókhaldinu og nýtt sér þær til markvissrar upplýsingaöflunar og skýrslugerðar.
  • geti nýtt sér upplýsingasíður á netinu um bókhald og ráðgjöf varðandi það.
  • geti dregið saman upplýsingar til uppgjörs hjá endurskoðanda.
  • geti nýtt sér ársreikninga til að meta stöðu fyrirtækja.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.