Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529662372.94

  Enska með áherslu á tölvuleiki
  ENSK1TÖ05
  80
  enska
  Tölvuleikir
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með tölvuleiki sem kennarinn velur í samráði við nemendur og aðra fagaðila sem þekkja vel til. Nemendur skiptast á að spila leikina en allir fylgjast með og öll ný orð og hugtök eru skráð niður og lögð á minnið. Kennarinn velur leikina með það í huga að nemendurnir þurfi bæði að nýta sér ritun og lestur til þess að komast áfram í leiknum og samhliða eflir nemandinn ensku kunnáttu sína.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Þeim orðaforða sem kemur fram í tölvuleikjunum
  • Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
  • Kostum þess að vera vel læs á enska tungu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Fylgja fyrirmælum sem koma fram í tölvuleikjum
  • Nýta sér upplýsingar á stafrænum miðlum
  • Taka þátt í umræðum
  • Lesa upp og/eða tjá sig fyrir framan aðra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin hæfni í tölvuleikum
  • Efla eigið tölvulæsi
  • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í tölvuleikjum
  • Þekkja muninn á því sem er raunverulegt og óraunverulegt
  • Lesa í leik- og samskiptareglur
  Leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.