Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1529664794.31

  Stærðfræði með áherslu á prósentureikning
  STÆR1PR05
  101
  stærðfræði
  Prósentureikningur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Áhersla verður á prósentureikning með fjölbreyttri nálgun. Það verður m.a. gert með mismunandi verkefnavinnu, vettvangsferðum í verslanir, veraldarvefurinn verður notaður ásamt tilboðsbæklingum og spilum. Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemandi hefur þegar tileinkað sér.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Grunnatriðum í prósentureikningi
  • Tölum og reikniaðgerðum
  • Forgangsröðun aðgerða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Beita prósentureikningi í einföldum dæmum
  • Temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
  • Leysa úr stærðfræðilegum prósentuupplýsingum
  • Tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja fram tölulegar upplýsingar
  • Skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
  • Reikna afslátt á vörum og/eða þjónustu
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu
  • Lesa í umhverfi sitt, t.d. í auglýsingabæklinga þar sem vörur eru auglýstar með afslætti
  • Reikna út afslætti og tilboð
  Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.