Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1534423013.99

  Stærðfræði – Algebra, föll og mengi
  STÆR2AF05
  97
  stærðfræði
  algebra, föll, gröf
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Viðfangsefni áfangans eru mengi, rauntalnakerfið, rétthyrnt hnitakerfi, jafna línu, jafna fleygboga og lausnir annars stigs jafna. Einnig er fjallað um einshyrnda þríhyrninga, horn og hornaföll. Í áfanganum er lagður grunnur að skipulögðum vinnubrögðum, röksemdafærslu og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.
  Nemendur hafa lokið grunnskóla með einkunnina B eða hærri
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu mengjahugtökum s.s. mengi, staki, hlutmengi, sammengi og sniðmengi sem og mengjum náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna
  • Rótareikningi og veldareikningi með heilum og ræðum veldisvísum
  • Jöfnu beinnar línu og tengingu hennar við hnitakerfi
  • Jöfnu fleygboga og lausnum annars stigs jafna
  • Ferilhornum, miðhornum og reglum um tengsl þeirra við hringboga
  • Einshyrndum þríhyrningum og reglu þar um
  • Hornaföllum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Vinna á nákvæman og skipulagðan hátt með tölur og táknmál stærðfræðinnar
  • Skrá talnamengi s.s. lausnmengi jafna og ójafna og tákna þau á talnalínu
  • Beita velda- og rótaregum til þess að einfalda veldastæður og rætur
  • Vinna í rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti, s.s að reikna út fjarlægð milli punkta og fundið hnit miðpunkts striks
  • Finna jöfnu beinnar línu og vinna bæði skriflega og myndrænt með eiginleika hennar, s.s. hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfis
  • Leysa annars stigs jöfnur
  • Teikna fleygboga og vinna bæði skriflega og myndrænt með eiginleika hans s.s. topppunkt, samhverfuás og skurðpunkta við ása hnitakerfis
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar
  • Skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • Beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.