Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1537442499.34

  Raflagnatækni
  MRAT4MS02(BA)
  1
  Raflagnatækni
  Meistaraskólinn
  Samþykkt af skóla
  4
  2
  BA
  Áfanginn byggist aðallega á stöðlum um raflagnir innanhúss og um útboð. ÍST 30:2012 og ÍST 150:2009. Fjallað er um útboðsreglur og verkáætlanir. Farið er yfir verklýsingar og rýnt í kröfur þeirra. Nemendur auka við þekkingu sína á teikningum, teikningalestri og meðferð teikninga og annarra vinnugagna. Nemendur læra að gera verkáætlanir, verðútreikninga og tilboð byggð á ákvæðisvinnuverðskrá, útboðsgögnum og öðrum gögnum. Þá vinna nemendur verkefni sem innihalda vinnu- og efnisáætlanir og tilboðsgerð. Farið í myndun útseldrar vinnu, teknir fyrir liðir sem hún þarf að innifela, bæði skattar og launatengd gjöld og annar kostnaður sem til fellur, og fyrirtækið eða meistarinn þarf að velta. Fylla inn í magnskrá við tilboðsgerð þar sem gert er ráð fyrir öllum þessum liðum. Þá er farið í helstu staðla og lög sem þessu tengjast. Fjallað um lagnaleiðir í mannvirkjum ásamt þeim atriðum sem ber að varast vegna hefðbundinna starfa rafiðnaðarmanna í byggingum er snúa m.a að umfangi bygginga og brunatæknilegum þáttum þeirra. Þá er fjallað um hina ýmsu ljósgjafa og tengingu þeirra og nemendur bæta þekkingu sína í lýsingartækni. Farið er m.a yfir helstu viðfangsefni lýsingarfræðinnar svo sem hugtökin og fræðin á bak við litarhitastig, litarendurgjöf, ljósmagn, glýju og ljóstækni verða rædd og áhersla verður lögð á að sýna hvernig LED ljósgjafinn hefur breytt hvernig hönnuðir, verktakar og framleiðendur vinna með ljósgjafa. Gömlu hefðbundnu ljósgjafarnir bornir saman við LED og farið í praktísk atriði eins og skynjun á ljósi í rými, efnisnotkun og endurkast. Hverju þarf að huga að þegar lýsing er hönnuð í ákveðin rými og hvað þarf að hafa í huga við sölu og uppsetningu ljósbúnaðar Í náminu er öryggisstjórnunarkerfi rafverktaka kynnt. Einnig er fjallað um ákvæði Byggingareglugerðar sem snúa að störfum rafiðnaðarmanna og helstu staðla.
  Sveinspróf í rafvirkjun, rafvélavirkjun eða rafveituvirkjun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • útboðsreglum.
  • reglum um raflagnir bygginga.
  • reglum um raflagnateikningar og teikningalestur.
  • ákvæðisverðskrá rafiðna.
  • skipulagi verka og verkáætlunum.
  • tilboðsgerð og efnisáætlunum.
  • verðmyndun vinnu- og efnisliða.
  • helstu atriðum lýsingartækni.
  • hinum ýmsu ljósgjöfum.
  • helstu öryggisstjórnarkerfum fyrir rafverktaka.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meðhöndla og nýta raflagnateikningar.
  • beita þekkingu sinni í teikningalestri.
  • nýta verðskrár og verkáætlanir við útboðsgerð.
  • þekkja hina ýmsu ljósgjafa og tengingar þeirra.
  • velja og nýta hina ýmsu ljósgjafa.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa teikningar.
  • vinna verkefni sem innhalda vinnu- og efnisáætlanir.
  • gera verkáætlanir, verðútreikninga og tilboð byggð á ákvæðisvinnuskrá, útboðsgögnum og öðrum gögnum.
  • gera tilboð og sýna frumkvæði og innsæi við gerð efnisáætlana og tilboða.
  • velja og tengja hina ýmsu ljósgjafa og rafbúnað.
  • geta nýtt sér þekkingu sína og leikni á gagnrýnin og uppbyggilegan hátt.
  Þátttakendur leysa skrifleg verkefni og sinna tölvuvinnu. Námsmat grundvallast á verkefnavinnu nemenda.