Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1537443069.46

  Reglugerðir og rafdreifikerfi
  MREG4MS06(BA)
  1
  Reglugerðir
  Meistaraskólinn
  Samþykkt af skóla
  4
  6
  BA
  Til grundvallar í náminu eru þeir staðlar sem gilda um raflagnir og rafbúnað hverju sinni og leiðbeiningar sem með þeim fylgja. Í áfanganum auka nemendur þekkingu sína á raforkudreifikerfinu og einstökum hlutum þess, kynnast stöðlum og reglugerðum sem lúta að störfum rafiðnaðarmanna, læra að þekkja aðferðir til að verjast tjóni sem rafmagn getur haft á líf, heilsu og eignir manna, læra að gera prófanir og úttektir á veitukerfum, læra að annast skýrslugerð og skjalavörslu vegna prófana og úttekta á veitukerfum. Fjallað er um sögu raforkuflutnings, uppbyggingu veitukerfa, jafngildismyndir (TN-, TT-, og IT- kerfi). Kynntar eru reglugerðir og staðlar sem fjalla um veitukerfi og tæknilega tengiskilmála rafveitna. Fjallað er um orkuflutning, álagsstrauma, spennuföll og afltap í veitukerfum. Útskýrð er myndun og áhrif yfirstrauma, bilanastrauma og snertispennu. Fjallað er ítarlega um allar algengustu gerðir yfirstraumsvarna og eiginleika þeirra svo og aðferðir og búnað til varnar of hárri snertispennu. Farið er í útreikninga á skammhlaupsstraumum. Gerð er grein fyrir helstu öryggisráðstöfunum við vinnu (viðhald) á veitum. Fjallað er um úttektir, prófanir og mælingar á veitum. Æfð er notkun sérhæfðra mælitækja. Gerðar eru skýrslur um niðurstöður úttekta og útfylltar tilkynningar. Fjallað er um vörslu skjala (teikningar, skýrslur o.fl.).
  Sveinspróf í rafvirkjun, rafvélavirkjun eða rafveituvirkjun og áfanginn rafmagnsfræði í meistaraskóla.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu raforkuflutnings og uppbyggingu veitukerfa.
  • stöðlum og reglugerðum sem lúta að störfum rafiðnaðarmanna.
  • aðferðum til að verjast tjóni sem rafmagn getur haft á líf, heilsu og eignir manna.
  • raforkudreifikerfinu og einstökum hlutum þess.
  • orkuflutningi, álagsstraumum, spennuföllum og afltapi í veitukerfum.
  • jafngildismyndum (TN-, TT-, og IT kerfum).
  • myndun og áhrifum yfirstrauma, bilanastrauma og snertispennu og aðferðir og búnað til varnar of hárri snertispennu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera prófanir og úttektir á veitukerfum.
  • nota sérhæfð mælitæki.
  • annast skýrslugerð og skjalavörslu vegna prófana og úttekta á veitukerfum.
  • reikna út skammhlaupsstrauma.
  • nýta þekktar aðferðir til að verjast tjóni sem rafmagn getur haft á líf, heilsu og eignir manna.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita helstu öryggisráðstöfunum við vinnu (viðhald) á veitum.
  • verjast tjóni sem rafmagn getur haft á líf, heilsu og eignir manna.
  • nýta sér sérhæfð mælitæki og útreikninga.
  • gera fyllstu öryggisráðstafanir við vinnu og viðhald á vélum.
  • læra að þekkja aðferðir til að verjast tjóni sem rafmagn getur haft á líf, heilsu og eignir manna.
  • gera skýrslur um niðurstöður úttekta og fylla út tilkynningar.
  • gæta þess að fara eftir reglum um skjalavörslu og varðveita þau skjöl á þann hátt sem lög og reglugerðir kveða á um.
  Námsmat grundvallast á verkefnum og prófum.