Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1537794599.09

  Stýringar - iðntölvur II
  MSTY4IT04(BA)
  2
  Stýringar
  Iðntölvur
  Samþykkt af skóla
  4
  4
  BA
  Í áfanganum fá nemendur haldgóða framhaldsþekkingu á iðntölvum og búnaði þeim tengdum. Viðfangsefnin eru gerð flæðirita við lausn stýriverkefna og færslu flæðirita í skjámyndir. Þá er fjallað um stöðluð hliðræn merki og forritun þeirra, farið í reikniaðgerðir og forritun í tvíundarorðum til túlkunar á skjámyndum og í gagnagrunna. Flæðirit og forrit eru gerð eftir lýsingum, slegin inn og prófuð í iðntölvum tengdum hermum. Einnig eru gerð flæðirit og forrit þar sem fram koma bæði stafræn og hliðræn merki og þau prófuð í iðntölvum tengdum hermum. Farið er sérstaklega í hugbúnað sem gerir kleift að nota PC tölvu sem eftirlits- og stjórnstöð við iðnstýringar. Þátttakendur gera skjámyndir sem sýna feril vélstýringar á myndrænan hátt og tengja saman iðnstýringu og PC tölvu. Kynntir eru notkunarmöguleikar skráningar í gagnagrunna.
  Sveinspróf í rafvirkjun, rafvélavirkjun eða rafveituvirkjun.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • PLC stýringum.
  • iðntölvum og búnaði þeim tengdum.
  • notkun flæðirita, færslu flæðirita í forrit og notkun þeirra við gerð skjámynda.
  • því að tileinka sér möguleika á skráningum upplýsinga (tenda) í gagnagrunn.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita kerfisbundnum aðferðum við lausn stýriverkefna.
  • nota og gera flæðirit.
  • hanna og forrita smærri PLC stýringar og færa þau í gerð skjámynda.
  • forrita flóknari verkefni þar sem blandað er saman stafrænum og hliðrænum merkjum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • gera flæðirit til að leysa skjámyndaverkefni.
  • gera forrit þar sem fram koma bæði stafræn og hliðræn merki.
  • nýta sérhæfða þekkingu sína til að gera flæðirit og forrit.
  • hagnýta sér prófanir í iðntölvum tengdum hermum og tengsl við skjámyndir.
  • geta nýtt sér þekkingu sína og leikni á gagnrýnin og uppbyggilegan hátt.
  Námsmat grundvallast á verkefnavinnu nemenda og prófum.