Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1544287856.38

  Myndlist grunnur sérnám
  MYNL1GR04
  8
  myndlist
  Grunnur
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Námið er verklegt og fer að mestu leyti fram á þann hátt að nemendur vinna ákveðin verkefni þar sem þeir þurfa að tjá sig á myndrænan hátt. Þeir læra grunnatriði í myndsköpun s.s. teiknun, notkun lita, litablöndun, formfræði, grafík, málun o.fl. Leitast er við að gefa nemendum kost á að nota fjölbreyttar aðferðir og áhöld við myndvinnslu þannig að þeir þjálfist í að tjá sig á ólíkan máta. Áherslur eru einstaklingsbundnar, háðar myndrænni færni og formrænum skilningi hvers einstaks nemanda. Leitast er við að nota stafræna miðla þar sem það á við.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum verklegum grunnaðferðum við að tjá sig í myndum
  • hvernig mismunandi áhöld gefa mismunandi áferð, línur og form
  • sjónrænum þáttum í umhverfi sínu
  • einstaklings- og hópavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka leiðsögn
  • vinna persónuleg verk
  • nota grunnþætti (liti, form, áferð, efni) í umhverfi sínu og beita þeim við útfærslu verka sinna
  • tjá sig um eigin verk og annarra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita helstu aðferðum í að tjá sig myndrænt
  • viðhafa vönduð vinnubrögð og sýna fram á góða umgengni og frágang
  • tjá hugmyndir sínar og tilfinningar í myndverki
  Símat sem byggist á áhuga og virkni nemanda.