Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1546867264.35

  Íslenskar hrollvekjur fyrr og nú
  ÍSLE3FN05(AV)
  71
  íslenska
  Hryllingssögur, bókmenntategundir, frásagnarhefð og einkenni
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  AV
  Fjallað verður um íslenskar hrollvekjur í sem víðustum skilningi, í ljósi fortíðar og nútíðar, frásagnarhefðar og sagnaskemmtunar og þær tengdar við erlendar bókmenntir af sama meiði. Litið verður til fornaldarsagna sem og íslenskra þjóðsagna sem margar hverjar hafa yfir sér óhugnanlegan blæ. Rætt verður um einkenni þessarar bókmenntategundar og það skoðað hvernig hún hefur breyst í aldanna rás og einnig reynt að finna út hvað skýrir vinsældir hrollvekja. Lesin verða nokkur verk sem flokkast geta undir þessa tegund bókmennta, rætt um þau og ritað. Verkin verða greind með hliðsjón af hefðinni og helstu samtímastraumum hverju sinni og einnig verður kvikmyndum, sem gerðar hafa verið eftir skáldsögum, gefinn gaumur. Nemendur verða einnig þjálfaðir í notkun bókmenntahugtaka og heimildavinnu. Nemendur kynna sér fræðilegar greinar sem tengjast efninu. Áhersla lögð á fjölbreytt og skapandi verkefni sem reyna á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og mismunandi hæfni nemenda, auka víðsýni og gagnrýna hugsun. Nemendur vinna ýmist hver fyrir sig eða með öðrum.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einkennum og formi bókmenntategundarinnar
  • sögu og þróun hrollvekja á Íslandi
  • sögu og þróun hrollvekja í Evrópu og Bandaríkjunum
  • stöðu bókmenntagreinarinnar innan bókmennta
  • tengslum bókmenntagreinarinnar við aðra miðla svo sem kvikmyndir og sjónvarp
  • nokkrum verkum íslenskra og erlendra hrollvekjuhöfunda
  • notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu
  • frágangi og skráningu heimilda
  • grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíða
  • grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um einkenni og form bókmenntategundarinnar, þ.e. hrollvekjunnar
  • lesa og fjalla um hrollvekjur á gagnrýninn og fræðilegan hátt
  • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
  • taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um hrollvekjuformið og hrollvekjur
  • skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl greinarinnar við aðra miðla
  • vinna að skapandi verkefnum þar sem lögmálum hrollvekjunnar er beitt
  • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
  • tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu
  • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • dýpka lesskilning sinn
  • auka og bæta við orðaforða og málskilning
  • auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lýtur í samfélaginu
  • auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
  • greina aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
  • flytja kynningar á verkefnum af öryggi
  • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í verkefnavali og úrvinnslu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.