Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1547812859.53

  Listir og menning II
  LIME2MM05
  3
  listir og menning
  listir, maður og menning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um list sem tjáningarform og tæki til að skapa margvísleg áhrif. Skoðuð eru áhrif lista og skapandi greina á atvinnu- og nýsköpun. Lögð er áhersla á menningar-, félags-, náttúru- og heimspekilegar tengingar við viðfangsefnin.
  Markmið áfangans er að nemendur öðlist skilning á hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun og efli hæfni sína til list- og nýsköpunar.
  Nemendur vinna að rannsóknum á afmörkuðum viðfangsefnum lista og menningar með ábyrgum og sjálfstæðum hætti.
  LIME1IN05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rótum, áhrifum og tilgangi lista og menningar í nútímasamfélagi og í sögulegu samhengi
  • áhrifum lista og skapandi greina á atvinnulíf og efnahag
  • uppbyggingu, aðferðum, hugtökum og sérkennum mismunandi listgreina
  • hvernig samfélagsbreytingar, trúarbrögð, tækniframfarir, þróun í vísindum og stjórnmál hafa áhrif á listir, skynjun og sköpun
  • hvernig stefnur og straumar í listum taka sífellt breytingum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja margvíslegar listir og listform við menningu, samfélag, náttúru og tækni
  • skoða og meta eigin gildi og viðhorf til margvíslegra listforma
  • beita mismunandi aðferðum í framsetningu verkefna s.s. með því að rita, tala, teikna eða miðla á annan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja samspil menningar, sögu, tækniþróunar og listsköpunar
  • skilja hlutverk menningar og sköpunar í eflingu skapandi greina
  • tjá sig á skýran, ábyrgan og gagnrýninn hátt um listsköpun
  • vera meðvitaður um ólíka upplifun og skoðanir fólks á mismunandi listformum
  • ræða heimspekileg álitamál um skynjun
  • fjalla um eigin verk og listrænar niðurstöður
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.