Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1547818791.73

  Lokaverkefni vélfræðinga
  LOKA4VD04(AV)
  13
  lokaverkefni
  Lokaverkefni vélfræðinga
  Samþykkt af skóla
  4
  4
  AV
  Nemendur velja sér krefjandi viðfangsefni í lokaverkefni og gefst þannig tækifæri til að tengja fræðilega þekkingu námsins við raunveruleg viðfangsefni. Áfanginn á að efla samstarf og tengsl nemenda við atvinnulífið, þjálfa þá í sjálfstæðum vinnubrögðum og vinna skipulega að framsetningu og kynningu á eigin verkum. Nemendur kynnast ólíkum verksviðum sem gerir þeim mögulegt að sérhæfa sig á því sviði vélfræðinnar sem hugur þeirra stendur til.
  Að hafa lokið C réttindum vélstjórnar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vinnubrögðum við undirbúning og framkvæmd sjálfstæðrar verkefnavinnu.
  • að öryggis- og reglugerðarákvæði geti gilt um verk.
  • skilgreiningu viðfangsefna og markmiðasetningu í sjálfstæðri verkefnavinnu.
  • miklvægi þess að gera góðar verk- og kostnaðaráætlanir.
  • mikilvægi þess að gera góðar vinnulýsingar og vinnuteikningar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • útfæra og vinna eftir verkáætlun, vinnulýsingu, teikningum o.s.frv.
  • velja efni, búnað og aðferðir við hæfi.
  • framkvæma viðeigandi prófanir og mælingar vegna verkefna.
  • afla sér viðeigandi upplýsinga og nýta sér leiðsögn og ráðgjöf annarra.
  • skrifa greinargóða skýrslu um verkefni.
  • gera öðrum grein fyrir verkefni sínu, kynna það og útskýra einstaka þætti þess.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna sjálfstætt að krefjandi verkefnavinnu og skila af sér góðu handverki og greinargóðum upplýsingum um það bæði í ræðu og riti.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.