Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1547818980.51

  Véltækni 2
  VÉLT4VD05(BV)
  2
  Véltækni
  Véltækni - VD
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  AV
  Nemendur nýta sér námsefni undanfara við að framkvæma verklegar tilraunir sem hafa það hlutverk að auka skilning á einstökum þáttum fræðigreinarinnar. Unnið er í vélarúmshermi og öðrum búnaði og stöðvum. Kynntar eru gerðir og uppbygging túrbína í vatns- og gufuaflsstöðvum og reglunartækni. Æskilegt er að nemendur fái tækifæri til að heimsækja og kynnast rekstri raforkuvera. Fræðilega umfjöllum um efni þessa áfanga er m.a. að finna í áfanga VÉLF3VC05EV.
  VÉLF4VD05, VÉLT3ÁL04
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • álagslínuritum og hlífðarkerfum fyrir dísilvélar (unnið í hermi).
  • eimkötlum og kerfum þeirra.
  • hámarksþrýstivörn, tvístöðureglun og reglun yfirhitunar.
  • varmafræði eimtúrbínu og eimkerfis (unnið í hermi).
  • Francis vatnstúrbína.
  • seigjureglun (unnið í hermi).
  • innstillingu á Siemens og Woodward reglum.
  • pelton vatnstúrbína.
  • bestun á vatnshæðarregli við eimketil (unnið í hermi).
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera varmajöfnuð á eimkatli og stærð hitaflata (unnið í hermi).
  • ræsa og keyra eimketil (unnið í hermi).
  • regla ferskvatnskerfi (unnið í hermi).
  • regla kæligetu frystikerfis.
  • leggja mat á upplýsingar, t.d. samanburð mældra gilda við eðlilegt eða æskilegt ástand.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hafa yfirsýn og geta kynnt fyrir öðrum helstu atriði og niðurstöður æfingar.
  • vinna úr mæliniðurstöðum, útreikningum og línuritum á skýran hátt svo draga megi ályktanir af niðurstöðum verkefna.
  • taka ákvarðanir um viðbrögð ef niðurstöður mælinga á vélbúnaði gefa tilefni til.
  • skrifa greinargóðar skýrslur um bilanir, ástand og úrbætur samkvæmt niðurstöðum rannsókna.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.