Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1548412008.51

  Þátttaka í leiksýningu
  LEIK1ÞL04
  11
  leiklist
  Þjóðleikur
  Samþykkt af skóla
  1
  4
  Þátttaka í uppsetningu leiksýningar í samvinnu leikhóps. Nemendur kynnast öllu ferlinu við undirbúning sýningar, taka að sér hlutverk eða vinna við aðra þætti, s.s. tónlistarvinnu eða útlitshönnun sýningar. Nemandinn fær markvissa þjálfun og tilsögn í ferlinu. Áfanginn er skipulagður í samvinnu við Þjóðleik. Æfingatímabil verður 6-8 vikur og sýningar í kjölfar þess.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mismundandi störfum innan leikhússins
  • mismundandi störfum innan leikhússins
  • því verkferli sem viðkomandi er hluti af í sýningunni
  • því sem þarf til að leiksýning verði frambærileg
  • mikilvægi jákvæðra samskipta
  • menningarlegu hlutverki sviðslista
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita lausna og sýna frumkvæði
  • vinna náið með öðrum á uppbyggilegan hátt
  • finna til ábyrgðar á viðfangsefnum
  • nýta þau verkfæri sem nauðsynleg eru
  • tjá sig fyrir framan hóp
  • segja skoðanir sínar á hreinskiptinn hátt
  • beita virkri hlustun
  • taka við fyrirmælum og fara eftir þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • axla ábyrgð á því hlutverki sem hann hefur tekið að sér
  • sýna sjálfsaga og vönduð vinnubrögð
  • vinna með öðrum á jákvæðan og skapandi hátt
  • geta sett sig í spor annarra
  • rökræða og komast að niðurstöðu
  Ástundun og frammistaða er metin að lokum. Notast er við leiðsagnarmati (munnlegt mat) þannig að nemandinn sé fullviss um hvert stefnir og honum gert ljóst hvernig beri að taka nýtt skref sem skili honum fram á við.