Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1548684512.39

  Að skrifa skáldsögu
  ÍSLE3RS05
  72
  íslenska
  Skapandi skrif
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Markmið áfangans er að ýta undir þekkingu, sjálfstraust og seiglu nemenda sem hafa áhuga á því að skrifa stórt skáldverk. Í áfanganum verður unnið með byggingareiningar skáldsögunnar – rætt verður um mismunandi tegundir ritverka og unnin skrifleg verkefni sem reyna á ólíka þætti ritunar. Farið verður yfir það ferli að skrifa skáldsögu – allt frá hugmyndavinnu að útgáfumöguleikum. Einnig er fjallað um nám og störf sem tengjast íslensku, bókmenntum og ritlist. Í fyrri hluta áfangans vinna nemendur fjölbreytt skrifleg verkefni sem gefa þeim tækifæri til að nálgast viðfangsefni sín úr ólíkum áttum og opna augu þeirra fyrir möguleikum í skapandi skrifum. Nemendur æfast í að rýna eigin verk og verk hvers annars auk þess að æfast í að gera endurbætur á verkum sínum sjálfstætt sem og út frá ábendingum annarra. Um miðbik áfangans undirbúa nemendur sig undir að skrifa stórt ritverk sem þeir skrifa svo í síðari hluta áfangans.
  Undanfari: ÍSL2ED05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu byggingareiningum skáldsögunnar; þar á meðal persónum, fléttu, umhverfi og þemum.
  • Ólíkum frásagnaraðferðum í skáldsögum; mismunandi ritstíl, ólíkum sjónarhornum og fjölbreytileika í lýsingum.
  • Möguleikum í uppbyggingu skáldsagna.
  • Helstu hjálpargögnum rithöfunda.
  • Aðferðum til að endurskoða verk sín.
  • Helstu möguleikum til útgáfu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Ræða um og kafa ofan í ólíkar hliðar skáldsögunnar.
  • Skrifa fjölbreyttan texta út frá þeim forsendum sem unnið er með í áfanganum.
  • Rýna í verk sín og gera endurbætur sjálfstætt og út frá ábendingum annarra.
  • Rýna í verk samnemenda og gefa þeim uppbyggilegar ábendingar.
  • Slökkva á gagnrýnandanum í sjálfum sér og skrifa það sem kemur.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Leggja upp í það ferðalag að skrifa sitt eigið stóra skáldverk; undirbúa það, setja sér markmið og halda sig við skriftir á því.
  • Taka þátt í málefnalegum umræðum um ritlist og skáldverk.
  • Gagnrýna verk sín og annarra, færa rök fyrir afstöðu sinni og efasemdum ásamt því að benda á leiðir til úrbóta.
  • Skilja betur bókmenntaverk annarra rithöfunda.
  Einstaklingsmiðað leiðsagnarnám og námsmat gjarnan í formi umræðna um verk nemandans. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina og unnið að stóru ritverki við lok áfangans. Kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda. Engin skrifleg lokapróf.