Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1549965786.84

  Grunnáfangi í líffræði
  LÍFF1GL03(FB)
  12
  líffræði
  Grunnáfangi í Líffræði
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  FB
  Í þessum grunnáfanga í líffræði öðlast nemendur þekkingu á vísindalegri aðferð og fá yfirlit um helstu efni líkamans, frumur, erfðir, samspil lífrænna og ólífrænna þátta í vistkerfum, helstu einkenni lífveruhópa og gagn/skaði sem maðurinn hefur af þeim, og áhrif mannsins á umhverfið. Nemandi öðlast leikni í að undirbúa og skoða smásjársýni, setja fram tilgátur og prófa þær með einföldum tilraunum. Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann fær til að tjá sig um grundvallaratriði líffræðinnar, túlka einfaldar myndir og tengja þekkingu í líffræði við daglegt líf. Verklegar æfingar og verkefni miða að því að virkja nemendur, dýpka þekkingu, auka reynslu og kveikja áhuga á viðfangsefnum líffræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vísindalegri aðferð
  • ríkjum lífvera og hvaða gagn og skaða maðurinn hefur af lífverum í mismunandi hópum
  • áhrifum mannsins á umhverfið og leiðum til sjálfbærni
  • helstu efnum líkamans
  • frumukenningunni og uppbyggingu dreifkjarna og heilkjarna frumna
  • erfðum og möguleikum í erfðatækni
  • samspil lífrænna og ólífrænna þátta í vistkerfum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • undirbúa smásjársýni og skoða sýni í smásjá
  • setja fram tilgátur og prófa þær með einföldum tilraunum
  • lesa líffræðilegan texta, túlka einfaldar myndir og leysa verkefni tengd námsefninu
  • setja manninn í samhengi við náttúru og umhverfi
  • útskýra tengsl námsefnins við heilbrigt líf og sjálfbæra þróun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulegum aðferðum og skráningu við úrlausnir verkefna
  • tengja þekkingu í líffræði við daglegt líf og afla sér frekari þekkingar á líffræðilegum viðfangsefnum
  • taka upplýstar ákvarðanir hvað varðar heilbrigt líf og umhverfisáhrif gjörða sinna
  Námsmat tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum áfangans og samanstendur af fjölbreyttum verkefnum, skýrslum, hlutaprófum og lokaprófi.