Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1550230928.99

  Stjórnun
  STJR4VM05
  6
  Stjórnun
  breytingastjórnun, frumkvöðlastjórnun, gæðastjórnun, mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun
  Samþykkt af skóla
  4
  5
  Viðfangsefni áfangans miða að því að veita nemandanum innsýn í, þekkingu og þjálfun í helstu viðfangsefni stjórnenda. Farið verður í helstu hugmyndir um gæðastjórnun, þróun gæðastjórnunar og hvernig hægt sé að vinna að aukinni gæðavitund og betri gæðastjórnun í rekstri. Fjallað um hlutverk góðrar mannauðsstjórnunar frá ráðningu til starfsloka. Fjallað um hvaða áhrif mismunandi þjóðmenning hefur á verkefni stjórnenda fyrirtækja. Unnið er með breytingastjórnun og hvernig hægt er að vinna farsællega með stafsmönnum að breytingum, þeim og rekstrinum til hagsbóta. Nemendur æfast í verkefnastjórnun og læra um mikilvægi góðrar skipulagningar og áætlunar á verki. Nemendur kynnast frumkvöðlastjórnun og mikilvægi nýsköpunar og umbóta í fyrirtækjarekstri. Farið verður yfir hlutverk stjórnenda m.t.t. samfélaglegrar ábyrgðar fyrirtækja og ábyrgð á umhverfi sínu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugmyndum gæða-, mannauðs, breytinga-, verkefna- og frumkvöðlastjórnun
  • mikilvægi gæðastarfs í fyrirtækjum og stöðugri framþróun gæðamála
  • gildi starfsmannastefnu, starfsmannaáætlunum, greiningu og hönnun starfa og mikilvægi góðra starfslýsinga
  • ráðningarferli starfsmanna, þjálfun nýliða, stöðugri þróun starfa og endurmenntun og hvað felst í stafslokum starfsmanna og áhrif á fyrirtækið
  • mikilvægi góðrar verkefnastjórnunar og hvað felst í góðri verkefnastjórnun
  • nýsköpunarstjórnun og mikilvægi þess að nýta aðferðir hennar í framþróun fyrirtækis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sér þekkingu sína á stjórnun og þeirri hugmyndafræði stjórnunar er sem hann hefur lært
  • nýta hugmyndir gæðastjórnunar til að bæta starfssemi fyrirtækisins, eigendum, starfsmönnum og viðskiptavinum til hagsbóta
  • greina vinnuferla og gert tillögur að hagræðingu og úrbótum
  • gera starfssamninga, starfslýsingar, vinna að stöðugri endurmenntun og framþróun starfsmanna
  • setja upp verkáætlanir
  • gera jafnréttisáætlun, gera verkferil til að taka á einelti ef upp kemur á vinnustað
  • greina vanda er upp kemur vegna mismunandi þjóðmenningar og þau tækifæri sem felast í henni
  • vinna að sjálfbærni og umhverfisstefnu fyrir fyrirtækið
  • vinna að stefnu fyrirtækisins í góðu viðskiptasiðferði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • útskýra grundvallarmuninn á milli þeirra stjórnunarhugmynda sem unnið var með í áfanganum
  • útlista mismunandi aðferðir í starfsmannastjórnun og notað þær sem eiga best við með tilliti til aðstæðna hverju sinni
  • leysa úr vanda á vinnustað sem á rót að rekja til mismunandi þjóðmenningar starfsmanna og nýti þau tækifæri sem fylgja mismunandi þjóðmenningu
  • leysa úr siðferðislegum álitamálum er upp koma
  • reka fyrirtæki sem hefur jafnrétti í víðum skilningi þess orðs að leiðarljósi
  • leiða breytingar í fyrirtækinu á farsælan hátt
  • nýta sér hugmyndafræði mannauðsstjórnunar til að hvetja og efla starfsmenn og móta gott vinnuumhverfi
  • gera og vinna eftir verkáætlun
  • vinna að frumkvöðla- og nýsköpunarverkefnum á rekstrarsviði fyrirtækisins
  • reka fyrirtæki þar sem starfsmenn vinna á jafnréttisgrundvelli
  • reka fyrirtæki sem er með gott viðskiptasiðferði og samfélagslega ábyrgt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.