Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1550239060.8

  Sænska fyrir sjálfstæðan notanda II
  SÆNS2NC05
  None
  sænska
  menning, skilningur og málnotkun II
  for inspection
  2
  5
  Markmið áfangans er efla nemandann enn frekar í að nota sænsku i samskiptum við Norðmenn og aðra Norðurlandabúa sem og að leita sér efnis á sænsku í námi, leik og starfi. Allir fjórir færniþættirnir, lestur, ritun, hlustun og tal, eru þjálfaðir markvist auk þess sem nemenda er leiðbeint með notkun orðabóka og annarra hjálpartækja til tungumálanáms á netinu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sænsku tal- og skrifmáli
  • sænskri menningu, og tengslum tungumálanna
  • helstu málfræðiatriðum í sænsku og nýtt sér það bæði í rituðu og mæltu máli
  • notkun hjálpargagna s.s. orðabóka og leiðréttingarforrita á netinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta texta sem tengjast efni áfangans
  • hlusta á sænsku og skilja að mestum hluta það sem fram fer
  • tjá sig um valin málefni og geti tekið þátt í samræðum
  • rita texta byggða á efni áfangans og gera orðalag texta að sínu
  • lesa sér til gagns og ánægju texta um margvísleg málefni
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, t.d. fréttir og sænska sjónvarpsþætti og nýta sér á mismunandi hátt
  • nýta grundvallaratriði sænskrar málfræði í ritun og tali
  • skrifa læsilega texta um ýmis málefni og nýta þann orðaforða sem áfanginn byggir á
  • nota viðeigandi orðalag í samskiptum
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  • auka meðvitund um eigin færni í tungumálinu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.