Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1550239353.79

  Norska fyrir sjálfstæðan notanda I
  NORS2NB05
  None
  norska
  menning, skilningur og málnotkun I
  for inspection
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. Undirstöðuatriði norskrar málfræði eru rifjuð upp og þau æfð með gagnvirkum æfingum á netinu, rituðu og mæltu máli. Allir fjórir færniþættirnir, lestur, ritun, hlustun og tal, eru þjálfaðir markvist auk þess sem nemendum er leiðbeint í notkun orðabóka og annarra hjálpargagna í tungumálanáminu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða sem tengist efni áfangans
  • helstu málfræðiatriðum í norsku og nýtt sér það bæði í rituðu og mæltu máli.
  • helstu einkennum norskrar tungu í framburði og rituðu máli
  • notkun hjálpargagna s.s. orðabóka og leiðréttingarforrita á netinu
  • samspili og þróun norðurlandamálanna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta texta sem tengjast efni áfangans
  • skilja talað mál um kunnugleg og minni kunnugleg efni
  • tjá sig um valin málefni og geti tekið þátt í samræðum
  • rita texta byggða á efni áfangans og gera orðalag texta að sínu
  • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, t.d. fréttir og norska sjónvarpsþætti og nýta sér á mismunandi hátt
  • nýta grundvallaratriði norskrar málfræði í ritun og tali
  • skrifa læsilega texta um ýmis málefni og nýta þann orðaforða sem áfanginn byggir á
  • nota viðeigandi orðalag í samskiptum
  • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.