Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1550755981.37

  Jarðsaga
  JARÐ3JS05
  5
  jarðfræði
  jarðsaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum kynnast nemendur sögu jarðar, þróun lífríkis og breytingum á landaskipan í tímans rás. Sérstök áhersla er lögð á myndunar- og mótunarsögu Íslands. Sjálfstæð vinnubrögð nemenda endurspeglast í verkefnavinnu þeirra. Helstu efnisatriði eru: * Jarðsaga heimsins * Upphaf lífs og þróun þess á mismunandi jarðsögutímabilum * Náttúruhamfarir og áhrif þeirra á sögu jarðar * Jarðsögutaflan * Upphaf mannsins * Aldursákvarðanir * Jarðsaga Íslands * Ísaldir og orsakir þeirra
  JARÐ2AJ05 eða sambærilegur áfangi á öðru þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • upplýsingum um jarðlög af jarðlagakortum
  • notkun jarðsögutöflunnar
  • áhrifum náttúrhamfara á sögu jarðar
  • lestri gagna um aldursákvarðanir
  • hugmyndum um orsakir ísalda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rekja í meginatriðum þróun lífs á jörðu
  • rekja upphafssögu mannsins
  • teikna þversnið eftir jarðlagakortum
  • nota segulkvarðann
  • reikna einföld dæmi um aldursákvarðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja saman hagnýt jarðefni og þá jarðsögu sem leiðir til myndunnar hagnýtra efna
  • túlka jarðlagakort og skýra þá jarðlagauppbyggingu sem fram kemur á þeim
  • rökstyðja tengsl náttúrhamfara og þróunar lífs á jörðu
  • bera saman jarðsögu mismunandi landshluta Íslands
  • vinna sjálfstætt að afmörkuðum verkefnum nemendahópnum til handa
  • vinna í hópi að afmörkuðum verkefnum nemendahópnum til handa
  • tengja jarðlög milli jarðlagasniða
  • fjalla á gagnrýnin hátt um hugmyndir um orsakir ísalda
  Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat/Símat