Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1552567539.9

  Stærðfræði
  STÆR1PA05
  109
  stærðfræði
  Algebra, Prósentur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Talnareikningur: Unnið með talnaskilning og undirstöðuatriði í almennum reikningi. Prósentureikningur: Unnið með hugtakið prósenta og léttur prósentureikningur æfður. Einföld algebra og léttar jöfnur: Unnið með stæður og jöfnur.
  Nemendur hafi hæfnieinkunn D eða C úr grunnskóla.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu heilla talna og almennra brota
  • talnakerfinu, notkun sviga og röð aðgerða
  • námundun
  • að prósenta er hluti af hundraði
  • einföldum prósentureikningi
  • undirstöðuatriðum í algebru og jöfnureikningi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • reikna í huganum
  • reikna dæmi með svigum og nota reglur um röð aðgerða
  • beita helstu aðgerðum á heilar tölur og brot
  • finna hluta, heild og prósentu.
  • hækka og lækka tölu um ákveðna prósentu
  • einfalda léttar stæður og leysa léttar jöfnur
  • margfalda inn í sviga og taka út fyrir sviga
  • einangra bókstaf út úr þriggja bókstafa jöfnu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega
  • skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu til notkunar í áframhaldandi námi
  • takast á við stærðfræðileg verkefni í daglegu lífi með opnum og jákvæðum huga
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá.