Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1557244912.44

  Enska, Bókmenntir og menning
  ENSK3MB05(31)
  70
  enska
  bókmenntir, menning og ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  31
  Auknar kröfur eru gerðar til sjálfstæðis nemenda í námi og hæfileika þeirra til að koma þekkingu sinni skýrt og greinilega frá sér í ræðu sem og riti. Ætlast er til að nemendur sýni frumkvæði og eigi auðvelt með að afla sér upplýsinga um tiltekin viðfangsefni tengd áfanganum sem og að nýta sér þau hjálpartæki sem þeir þurfa til ritunar og skilnings. Áfanginn miðar að því að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður og að þeir þjálfist í að tileinka sér sérhæfðari orðaforða tengdan bókmenntum og ýmsum fræðigreinum. Nemendur skulu geta tjáð hugsanir sína skýrt og óhikað hvort heldur sem er í ræðu eða riti. Bókmennta- og menning hins enskumælandi heim eru meginviðfangsefni áfangans. Lögð verður áhersla á að kynnast menningu og sögu landa sem hafa ensku að móðurmáli.
  ENSK2BO05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu tímabilum í sögu enskra bókmennta
  • orðaforða í ræðu og riti sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  • sögu og menningu á helstu málsvæðum enskunnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
  • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum
  • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og/eða persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt.
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð.
  • átta sig á málfarsmun, mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
  • geta hagnýtt sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýninn hátt
  • geta tjáð tilfinningar á skapandi hátt og beitt stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingamáli
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði einstaklings- og hópverkefni, munnleg verkefni og skrifleg), þemaverkefni, bókmenntavinna, myndbandsverkefni og skrifleg próf.