Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1557912374.49

  Bresk menning
  ENSK3CU05(MA)
  68
  enska
  Bresk menning
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  MA
  Áfanginn er valáfangi fyrir nemendur á 3. ári. Hann er skapaður með það í huga að nemendur fái að kynnast menningu og listalífi á Bretlandseyjum. Lögð er áhersla á skapandi og gagnrýna hugsun og að nemendur skoði hvernig við afmörkum og skilgreinum menningu og listir. Í áfanganum verða skoðuð ólík list- og menningarform eins og þau koma fyrir í Bretlandi og hvernig bresk menning og listir hefur áhrif út fyrir eigin landamæri, sérstaklega í ljósi sögu Bretlands sem heimsveldis. Rýnt er í tónlist, myndlist, dans, leikrit, ljóð, kvikmyndir og höfundar slíkra verka skoðaðir nánar. Áfanginn felur í sér menningartengda ferð til Lundúna til þess að sjá og upplifa menningu og listir á eigin skinni, en í þeirri ferð verður farið m.a. á söfn og menningartengda viðburði af ýmsu tagi. Áfanginn felur í sér verkefni sem nemendur vinna ýmist í hópum eða sem einstaklingar og því gerð krafa um aga, sjálfstæði og góða samvinnu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvað felst í hugtakinu menning og hver er munurinn á hámenningu og lágmenningu
  • ólíkum birtingarmyndum breskrar menningar í gegnum tíðina og fram á okkar dag
  • ólíkum formum listsköpunar og frægum dæmum frá Bretlandseyjum
  • sértækum orðaforða sem tengist efni áfangans
  • áhrifum breska heimsveldisins á menningu og listir annarra landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • taka virkan þátt í samræðum og umræðum og beita málfari við hæfi
  • gera skapandi verkefni á mismunandi formi
  • skoða á gagnrýninn hátt ýmis sköpunarverk
  • sjá hvernig menning eins lands getur átt þátt í að móta menningu annarra landa
  • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu kvikmynda, sjónvarpsefnis og tónlistarmyndbanda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig á skilmerkilegan hátt og geta tekið þátt í umræðum um menningu og listir
  • sjá áhrif lista og menningar í umhverfi sínu
  • skilja betur ólíka listsköpun, uppbyggingu hennar og mikilvægi
  • finna styrkleika sína þegar kemur að sköpun og hvernig má nýta þá í námi og verkefnavinnu
  • víkka eigin sjóndeildarhring
  • skilja betur birtingarmyndir bresks menningarlífs hér á landi
  • öðlast dýpri skilning á menningu og listum
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun og samræmist skólanámskrá.