Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1567605646.67

  Menning og skapandi skrif
  ENSK2MS05
  67
  enska
  menning, skapandi skrif
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga munu nemendur kynna sér menningu í enskumælandi löndum í gegnum samtímabókmenntir. Lögð er áhersla á að nemendur tjái sig munnlega og skriflega og beiti málinu af nákvæmni. Nemendur skrifi ýmiss konar efni frá eigin brjósti.
  Fyrir þá sem fengu A eða B á grunnskólaprófi eða hafa lokið ENSK1UB05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu menningarsvæðum þar sem enskan er móðurmál eða fyrsta mál
  • ólíkum viðhorfum og gildum, hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem málið er notað og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu
  • þverfaglegum orðaforða
  • helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja mál sem talað er með mismunandi hreim eða við ólíkar aðstæður, sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem nemandinn hefur kynnt sér
  • lesa margs konar gerðir texta og beita viðeigandi lestraraðferðum
  • skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda, rökræðna og fræðilegra fyrirlestra, ...sem er metið með... verkefnum
  • skrifa texta frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín, ...sem er metið með... verkefnum
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig, ...sem er metið með... verkefnum
  • taka þátt í skoðanaskiptum, eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum, ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  Símatsáfangi. Námsmat byggist að mestu leyti á vinnu nemenda yfir önnina. Lokapróf er ekki í áfanganum.