Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1567608272.28

  Hagnýt stærðfræði
  STÆR1HS05
  112
  stærðfræði
  hagnýt, stærðfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er fyrir alla nemendur utan þeirra sem eru á náttúrufræðibraut og viðskiptabraut. Í áfanganum er lagður grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði. Farið verður í grunnþætti stærðfræðinnar, almennan talnareikning, hlutfalla- og prósentureikning, jöfnur og algebru, flatarmál, rúmmál, einslögun og hlutfallskvarða og tölfræði. Stöðug þjálfun í táknmáli stærðfræðinnar og áhersla lögð á framsetningu og rökstuðning.
  Fyrir þá sem fengu C á grunnskólaprófi eða hafa lokið STÆR1UA05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuatriðum reiknings með heilum tölum og brotum
  • undirstöðuatriðum algebru
  • hlutfallshugtakinu
  • undirstöðuatriðum rúmfræði s.s flatarmál, rúmmáli, mælikvörðum og hlutföllum
  • föllum og gröfum þeirra
  • undirstöðuatriðum tölfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera munnlega eða skriflega grein fyrir niðurstöðum sínum og aðferðum
  • nota reiknivél sem hjálpartæki við lausn stærðfræðilegra viðfangsefna
  • kunni að skipta stærðum eftir hlutföllum og geti leyst öll algeng dæmi um prósentureikning
  • vinna með lýsandi tölfræði s.s. miðsækni og tíðni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra á viðeigandi hátt
  • beita skipulegum aðferðum við leit að lausnum á þrautum og geta útskýrt aðferðir sínar
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og geta unnið með þau
  • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði stærðfræði sem birtast m.a. í fjölmiðlum
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta