Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1568036845.55

  Undirbúningur B
  ENSK1UB05
  91
  enska
  læsi, ritun og hlustun, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Lögð er áhersla á að nemendur geti lesið flókna og krefjandi texta og byggi upp þverfaglegan og hagnýtan orðaforða. Nemendur fá þjálfun í að tjá sig munnlega og skriflega og rökstyðja skoðanir sínar. Nemendur tileinka sér notkun orðabóka, uppflettirita og margmiðla.
  Fyrir nemendur sem fengu C á grunnskólaprófi eða hafa klárað ENSK1UA05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nauðsynlegum, þverfaglegum orðaforða, þ.m.t. orðasamböndum
  • notkun tungumálsins, munnlegri og skriflegri, þ.m.t. greinarmerkjasetningu
  • ólíkum viðhorfum og gildum í enskumælandi þjóðfélögum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa margs konar texta og beita viðeigandi lestraraðferðum
  • tjá sig skýrt og hnökralaust um undirbúið efni
  • taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
  • skrifa formlegan og óformlegan texta og fylgja helstu rithefðum
  • nýta orðabækur, uppflettirit og margmiðla
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, s.s. samræður og fjölmiðlaefni
  • hagnýta sér efni ritaðs texta á mismunandi hátt t.d. til að kynna efni sem nemandinn hefur undirbúið
  • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður
  • taka þátt í skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu á skýran hátt