Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1568130028.41

  Danskar kvikmyndir og leikstjórar
  DANS3KL05
  5
  danska
  Danskar kvikmyndir og leikstjórar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum kynnast nemendur dönskum kvikmyndum, umdeildum (og ekki svo umdeildum) leikstjórum sem og óskarsverðlaunahöfum í dönsku kvikmyndalífi. Nemendur munu vinna með kvikmyndir á mismunandi hátt, m.a. í formi kvikmyndagreininga og/eða kynninga. Mikil áhersla verður lögð á sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. Þar að auki velja nemendur sér eina skáldsögu í samráði við kennara til að lesa á önninni, en það eru fjölmargir spennandi danskir rithöfundar að hasla sér völl í heiminum í dag.
  DANS2LT
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu og nútímasögu Danmerkur
  • tengslum Íslendinga við Danmörku í menningarlegu samhengi
  • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi
  • skyldleika tungumálsins við íslenskt mál
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir
  • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki skipulega sett fram
  • beita tungumálinu á sveigjanlegan og árangursríkan hátt
  • beita tungumálinu, bæði skriflega og munnlega, í mismunandi tilgangi, formlega og óformlega, með málfari við hæfi hvers tilefnis
  • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu þar sem lögð er áhersla á meginþætti og atriði sem skipta máli
  • víkja frá fyrirfram undirbúnum texta áreynslulaust og geta brugðist við spurningum áheyrenda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar
  • beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • geta lýst skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel
  • tileinka sér efni ritaðs texta af ýmsu tagi og geta lagt gagnrýnið mat á hann
  • beita rithefðum sem eiga við í textasmíðum, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • auka meðvitund um eigin færni í tungumálum og eigin leiðir til að tileinka sér málið
  • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild samkvæmt þeim hefðum sem gilda um heimildavinnu
  • tjá tilfinningar, nota hugmyndaflugið og beita stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingarmáli
  Leiðsagnarmat. Fjölbreytt verkefni metin jafnt og þétt yfir önnina. Áhersla á umsagnir sem leiða nemandann áfram. Engin skrifleg lokapróf.