Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1568719621.52

  Aðferðir félagsvísinda
  FÉLV2AF05
  2
  félagsvísindi
  aðferðir félagsvísinda
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Áhersla er lögð á að kenna vinnubrögð félagsvísinda. Farið er ítarlega í hvernig vinna á með heimildir og hvernig skrifa á skýran texta í formi heimildaritgerðar. Notkun APA-kerfisins er kennd. Aðferðir félagsvísinda eru kynntar, mikið er unnið með rannsóknir á ólíkum sviðum, þær túlkaðar og bornar saman. Í áfanganum eru kynntar helstu kenningar og aðferðir félagsvísinda (félagsfræði, fjölmiðlafræði, sálfræði og stjórnmálafræði). Nemendur eru svo þjálfaðir í því að nota kenningarnar á samfélagsleg viðfangsefni.
  FÉLV1IF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu rannsóknarsviðum félagsvísinda
  • völdum kenningum í félagsvísindum
  • helstu rannsóknaraðferðum félagsvísinda
  • völdum hugtökum í félagsvísindum
  • helstu aðferðum við heimildavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
  • beita kenningum á félagslegar staðreyndir
  • nota hugtök félagsvísindanna
  • nota rétt vinnubrögð við heimildavinnu
  • vinna markvissa hópavinnu og kynna vinnu sína með fjölbreyttum hætti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat sitt á rannsóknir í félagsvísindum ...sem er metið með... verkefnum, prófum og ritgerðum
  • sjá viðfangsefni út frá mismunandi sjónarhornum ...sem er metið með... verkefnum, prófum og ritgerðum
  • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henti best við mismunandi aðstæður og mismunandi rannsóknarefni ...sem er metið með... verkefnum, prófum og ritgerðum
  • finna raunhæfar lausnir á félagslegum viðfangsefnum ...sem er metið með... verkefnum, prófum og ritgerðum
  • tengja fræðin við þá umræðu sem er í þjóðfélaginu hverju sinni ...sem er metið með... verkefnum, prófum og ritgerðum
  Nemendur skrifa stuttar ritgerðir á önninni til að þjálfa vinnu með heimildir. Áfanginn endar með lokaverkefni sem er ritgerð skrifuð á prófatíma. Ferilmappa er í áfanganum þar sem verkefnum annarinnar er safnað saman. Hlutapróf eru einnig í áfanganum.