Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1568821055.23

  Lokaverkefni
  LEIK3LV05
  3
  leiklist
  lokaverkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn byggir á sjálfstæðri vinnu nemenda. Nemendur fá kennslu í grunnþáttum verkefnastjórnunar, þeir vinna sviðsverk allt frá fyrstu hugmynd og þar til það er sýnt sem lokaverkefni annarinnar. Áhersla er á skipulagða og sjálfstæða vinnu í áfanganum sem og sýn nemenda á samfélag sitt fái að njóta sín í verkefnunum.
  LEIK3SK05, LEIK3LS05 og LEIK3SS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • verkefnastjórn í leikhúsi
  • þeim ólíku þáttum sem þarf til að koma leiklistatengdu verkefni í framkvæmd
  • eigin styrkleikum og veikleikum í sjálfstæðri listsköpun í hóp
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota tæki og tól verkefnastjórnunar í samhengi við uppsetningu sviðslistaverkefnis
  • vinna að eigin listsköpun
  • starfa sjálfstætt í hóp og taka sameiginlega ábyrgð á framkvæmd og uppsetningu á verkefni
  • tjá sig gagnrýnin hátt um framkvæmd og skipulag verkefnis
  • tjá sig gagnrýnin hátt í ræðu og riti um listsköpun annarra hópa í áfanganum
  • miðla færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu á uppbyggilegan og skipulagðan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka virkan þátt í samstarfi við aðra í listsköpun
  • sýna frumleika í hugsun sem nýtist í námi og starfi
  • nýta ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og temja sér leitandi vinnubrögð og áræðni í úrlausnum
  • leiða og taka þátt í hugmyndavinnu, sköpun og framkvæmd á listaverki
  • geta tjáð sig um eigin styrkleika og veikleika í listsköpun og hvað viðkomandi þarf að gera til að ná árangri
  • nýta eigið listrænt innsæi í listsköpun
  • samhæfa tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi
  • setja sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim jafnt sem einstaklingur og innan hóps