Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1570616558.24

  Lokaverkefni í múraraiðn
  LOKA3MR07(AB)
  23
  lokaverkefni
  Lokaverkefni í múraraiðn
  Samþykkt af skóla
  3
  7
  AB
  Í áfanganum vinna nemendur verkefni sem felur í sér samþættingu þekkingar og færni sem aflað hefur verið í skóla og á vinnustað á námstímanum. Áhersla er lögð á skipulagningu, framkvæmd, eftirlit, skráningu og rökstuðning en að öðru leyti er ekki um að ræða fyrirfram ákveðna verkþætti. Reynt er að líkja eftir aðstæðum í atvinnulífinu og því hefur nemandi aðgang að öllum fyrirliggjandi gögnum, efni, áhöldum og tækjum meðan á verkefninu stendur. Um er að ræða verklegan hluta sveinsprófs í múraraiðn. Þar sem verkefninu er ætlað að endurspegla raunverulegar aðstæður er æskilegt að tíminn sem ætlaður er til þess dreifist ekki á langt tímabil.
  Nemandi þarf að hafa lokið um 60 einingum af sérnámi brautar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • viðeigandi lögum, reglugerðum og stöðlum.
  • gerð verkáætlana og kostnaðaráætlana.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna verkáætlun og afmörkuð hönnunargögn.
  • vinna í samræmi við áætlanir um tíma og kostnað.
  • gera grein fyrir efnisafföllum og frávikum frá kostnaðaráætlun.
  • leggja mat á verkáætlun og hönnunargögn vegna verksins.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • undirbúa verkefni sem honum er fengið á eigin spýtur.
  • búa til efnis‐ og kostnaðaráætlun.
  • velja heppileg áhöld og tæki fyrir einstaka verkþætti.
  • afla sér upplýsinga um útfærslur, efni, áhöld og tæki.
  • framkvæma verkefnið sjálfstætt í samræmi við áætlanir.
  • fylgja fyrirliggjandi verkáætlun og hönnunargögnum.
  • vinna í samræmi við lög, reglugerðir og staðla.
  • vinna með hliðsjón af gæðakröfum og viðurkenndu verklagi.
  • vinna í samræmi við viðurkenndar öryggisreglur og öryggisbúnað.
  • gera öðrum grein fyrir verkefninu og framkvæmd þess.
  • rökstyðja val á aðferðum, efnum, áhöldum og tækjum.
  • gera grein fyrir notkun og viðhaldi á áhöldum og tækjum.
  • meta gæði verks með hliðsjón af lögum, reglugerðum og stöðlum.
  Símat