Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1570617246.03

  Múr- og steypuviðgerðir
  MSST3MR03(AB)
  1
  Múr- og steypuviðgerðir
  Múr- og steypuviðgerðir
  Samþykkt af skóla
  3
  3
  AB
  Í áfanganum er fjallað um skemmdir og viðgerðir á steinsteyptum byggingum og mannvirkjum. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að varðveita byggingarsögulegt gildi húsa á sama tíma og reynt er að koma til móts við kröfur nútímans um endingu, þægindi og brunavarnir með hliðsjón af lögum og reglum. Farið er yfir greiningu á múr‐ og steypuskemmdum, niðurbrot og endurnýjun burðarvirkja og annarra byggingarhluta, fyrirbyggjandi viðhald m.m. Nemendur læra um gerð og uppsetningu algengustu kerfispalla. Kennslan er aðallega bókleg en einnig verkleg þar sem við á hverju sinni. Lögð er áhersla á smærri verkefni, sýnikennslu og heimsóknir í fyrirtæki og á vinnustaði.
  STVI1MR04AB, VLMÚ1MR09AB
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingarsögulegu gildi húsa og mannvirkja.
  • byggingarsögu timbur‐ og steinhúsa á Íslandi.
  • afleiðingum mismunandi lausna fyrir varðveislugildi.
  • burðarflokkun kerfispalla með hliðsjón af notkun.
  • lögum og reglugerðum um húsafriðun og breytingar á húsum.
  • mikilvægi brunavarna við viðgerðir og endurnýjun.
  • viðhaldsörfum efna og byggingarhluta.
  • öllum helstu sprungu‐ og múrviðgerðarefnum sem til eru á markaðnum.
  • takmörkunum viðgerðarefna, aðhlúun þeirra og eftirmeðferð.
  • öryggisreglum um meðferð og notkun einstakra viðgerðarefna.
  • reglum um notkun og öryggisbúnað fyrir einstök áhöld og tæki.
  • eldri vinnuaðferðum varðandi hleðslu, múrhúðun og flísalagnir.
  • helstu gerðum kerfispalla og reglum sem gilda um þá.
  • helstu múr‐ og steypuskemmdum í byggingum og mannvirkjum.
  • aðhlúun steinsteypu og múrhúðunar á hörðnunartíma.
  • múrefnum sem notuð eru til múr‐ og steypuviðgerða.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sér lög og reglugerðir um húsafriðun og breytingar á húsum.
  • meta hvenær óhætt er að fjarlægja járnbindingu og endurleggja.
  • setja upp kerfispalla og fallvarnir.
  • nota öryggisreglur og öryggisbúnað við uppsetningu kerfispalla.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nota reglur um öryggi og öryggisbúnað við viðgerða‐ og breytingavinnu.
  • greina skemmdir í múruðum, steyptum og hlöðnum byggingarhlutum.
  • meta umfang múr‐ og steypuskemmda og brotþörf.
  • átta sig á orsökum og afleiðingum tæringar og veðrunar á steypustyrktarjárn.
  • beitaaðferðum til viðhalds steinsteyptra og hlaðinna mannvirkja.
  • beita aðferðum sem notaðar eru til viðgerðar á mismunandi sprungugerðum.
  • þekkja tæknilegar upplýsingar einstakra efna og hvernig þær eru notaðar.
  • þekkja áhöld og tæki sem notuð eru til múr‐ og steypuviðgerða.
  • þekkja verkfæri og tæki sem notuð eru við niðurbrot og endursteypu.
  • þekkja áhöld og tæki sem notuð eru við yfirborðsmeðhöndlun.
  • geta framkvæmt múr‐ og steypuviðgerðir innan‐ og utanhúss.
  • geta framkvæmt viðgerðir í samræmi við teikningar og verklýsingar.
  • geta lagt mat á og tryggt undirstöður kerfispalla og taka niður kerfispalla.
  • beita fallvörnum við hvers kyns múr‐ og steypuvinnu.
  • undirbúa steypubrot fyrir endursteypu og múrhúðun.
  • gera við steinsteypuvirki í húsum án þess að rýra burðargetu þess.
  • velja og framkvæma endursteypu í mismunandi byggingarhlutum.
  Símat