Það kom upp villa senda inn  Áfangi

    Áfangi Nánari upplýsingar


    Búið til: 1570617931.16

    Steinsteypuvirki
    STVI1MR03(AB)
    1
    Steinsteypuvirki
    Steinsteypuvirki í múraraiðn
    Samþykkt af skóla
    1
    3
    AB
    Í áfanganum er fjallað um framkvæmdir við undirstöður og burðarvirki steinsteyptra bygginga og mannvirkja. Gerð er grein fyrir jarðvegsvinnu í mannvirkjagrunnum s.s. þjöppun og jöfnun fyllingar, undirbúningi móta fyrir steypu og niðurlögn hennar. Farið er ítarlega yfir samsetningu og eiginleika steinsteypu, val á steinsteypu, aðhlúun hennar á hörðnunartíma við mismunandi veðurskilyrði og eftirmeðhöndlun. Nemendur læra um framleiðslu á forsteyptum byggingareiningum, notkunarsvið þeirra, uppsetningu, kosti og galla. Kennslan er aðallega bókleg og farið er í heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir.
    EFRÆ1GN04AB
    Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
    • eiginleikum og notkun jarðefna í húsgrunna og fyllingar.
    • jarðsögu og jarðfræði Íslands.
    • flokkun lausra jarðefna hér á landi.
    • tæknilegum eiginleikum bergs og lausra jarðefna.
    • þjöppun á jarðvegi sem notaður er í fyllingar.
    • öllum venjulegum grunnlögnum og fyllingu að þeim.
    • framleiðslu og uppsetningu forsteyptra húseininga.
    • helstu gerðum steinsteyptra húseininga.
    • uppsetningu steinsteyptra húseininga.
    • tilgangi og framkvæmd spenntra húseininga.
    • framleiðslu og niðurlögn steinsteypu.
    • helstu gerðum steinsteypu og notkunarsviðum þeirra.
    • samsetningu og hörðnunarferli steinsteypu.
    • mismunandi steypumótum og undirbúningi steypuniðurlagnar.
    • aðhlynningu og eftirmeðhöndlun steinsteypu.
    Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
    • nota helstu tæki sem notuð eru við jarðvegsþjöppun.
    • nota aðferðir og búnað við niðurlögn og prófun steinsteypu.
    • járn‐ og vírbenda forsteyptar húseiningar.
    • undirbúa og leggja niður steinsteypu í mót fyrir húseiningar.
    Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
    • einangra sökkulveggi og fínjafna fyllingu undir botnplötu.
    • leiðbeina kranastjóra við flutning á efni og tækjum.
    • beita öryggisreglum og öryggisbúnaði við niðurlögn steinsteypu.
    • fúga og eftirmeðhöndla forsteyptar húseiningar.
    Símat